Odsłonięcie tablicy upamiętniającej antykomunistyczną organizację młodzieżową „Wolna Młodzież” w Częstochowie, 4 marca 2021

4 marca 2021 r., o godz.11.00, w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 8, odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej antykomunistyczną organizację „Wolną Młodzież”. W uroczystości weźmie udział dr Jarosław Szarek, prezes IPN.

Antykomunistyczna organizacja młodzieżowa „Wolna Młodzież” działała w Częstochowie w latach 1949-1953. Założyli ją uczniowie z ówczesnego Państwowego Liceum Pedagogicznego, które mieściło się w budynku obecnego IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida przy ul. Jasnogórskiej. Organizacja nawiązywała przy tym do tradycji „Szarych Szeregów” i ruchu harcerskiego, z których wywodziła się część członków. Za cel stawiano sobie wychowanie w duchu wierności niepodległej Polsce, uświadomieniu, że od 1944-1945 r. Rzeczpospolita jest zniewolona przez Związek Sowiecki, a komunistyczna władza wyniszcza inteligencję i patriotów, prowadząc politykę „wychowania” posłusznych sobie kadr. W dalszej perspektywie planowano podjęcie czynnej, zbrojnej walki z narzuconym ustrojem i jego przedstawicielami. Poza szkoleniem ideologicznym grup młodzieży (zgrupowanych w sekcjach po ok. 5-6 osób, nieznających innych członków), szkoleniem w zakresie pomocy sanitarnej i tzw. małego sabotażu (np. organizowano akcje przecinania wojskowych i milicyjnych kabli telefonicznych), produkowano i rozpowszechniano antykomunistyczne ulotki, gromadzono niezbędne środki (broń i amunicję, opatrunkowe). Sporządzano spisy i plany komisariatów i posterunków MO oraz siedzib UB. Do organizacji należała nie tylko młodzież ówczesnego Liceum Pedagogicznego w Częstochowie, ale również innych szkół, np. Technikum Handlowego, Liceum ss. Nazaretanek, Liceum im. R. Traugutta, Technikum Włókienniczego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Niektóre z sekcji działały również w szkołach poza Częstochową (np. we Włoszczowej). Absolwenci średnich szkół częstochowskich, którzy zaczęli studia w Warszawie, założyli przy tym tutaj tzw. zgrupowanie mazowieckie „Wolnej Młodzieży”, skupiającej studentów.

W czerwcu-sierpniu 1953 r. w wyniku inwigilacji służb bezpieczeństwa PRL doszło do licznych aresztowań członków organizacji zarówno w Częstochowie, jak i w Warszawie. Niemal wszyscy zostali skazani na kilkumiesięczne lub wieloletnie więzienia (nawet 12 lat), co położyło się cieniem na całym ich życiu.

Na stronach IPN możemy przeczytać biogramy bohaterów:

  • Kazimierza Jachimowskiego
  • Mariana Jaksendera
  • Jana Jura
  • Teresy Otrębskiej – Pająk
  • Barbary Radeckiej – Jura
  • Edwarda Sendela

a także możemy zobaczyć treść wyroku wydanego przez stalinowski sąd.

źródło 1: https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/138641,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-antykomunistyczna-organizacje-mlodziezowa-Wo.html

źródło 2: „Wolna Młodzież. Dokumenty i relacje z dziejów antykomunistycznego ruchu oporu 1949-1953“ Częstochowa 1995

cem

https://youtu.be/orFvL7QzArk

1 komentarz do wpisu “Odsłonięcie tablicy upamiętniającej antykomunistyczną organizację młodzieżową „Wolna Młodzież” w Częstochowie, 4 marca 2021”

Dodaj komentarz