Jaruzelski na krześle przesłuchań

Przed nami 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Spory o jego
interpretację do dziś pojawiają się w dyskursie publicznym. Co pozostało w naszej zbiorowej
pamięci z lat 1981-1983? Dlaczego Wojciech Jaruzelski nigdy nie został osądzony za
największą zbrodnię stanu wojennego, strzały w kopalni „Wujek”, śmierć dziewięciu
górników.
Na te pytania mogą dziś odpowiadać historia i sztuka, dlatego 2 grudnia 2019 r. o godzinie
17.00 w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności (ul. W. Pola 38) odbędzie się wernisaż
wystawy pt. „Anatomia pamięci”, na której Krzysztof Grzondziel zaprezentuje swoje prace.
Krzysztof Grzondziel jest artystą oryginalnym, wyrazistym, a jego twórczość stanowi
całkowicie odrębne zjawisko w polskiej sztuce. Jest on gruntownie wykształcony plastycznie,
to absolwent liceum plastycznego w Katowicach w 1979 r. oraz Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie, studiował na Wydziale Grafiki w Katowicach, które ukończył 1984 roku. Posiada
duże doświadczenie, w ciągu 35 lat pracy twórczej osiągnął duży dorobek, otrzymał
kilkadziesiąt nagród w kraju i zagranicą. Od lat 80. prowadzi plastyczną formę zapisu naszej
rzeczywistości.

Jego prace były mocno zaangażowane politycznie. Jako artysta reagował bardzo silnie na
represje, zakłamanie i propagandę władz PRL-u. Pokazywał komunistyczną rzeczywistość w
Polsce, w sposób sugestywny i bezkompromisowy.
Artysta nadal z dużą pewnością prezentuje nam swoje obserwacje plastyczne, nie
pozostawiając widzowi wątpliwości, że to on jako autor ma absolutną rację. Jego prace mają
walor dokumentu prowokującego do myślenia i zastanowienia. Posiadają siłę
demaskatorską. Są pełne ironii i sarkazmu, a jednocześnie posiadają odrobinę melancholii i
humoru. Sam artysta mówi, że trzeba mieć poczucie misji po to, żeby obserwować i
rejestrować życie codziennie.
Wystawa Krzysztofa Grzondziela będzie prezentowana w Śląskim Centrum Wolności i
Solidarności do końca lutego 2020 r.

źródło:

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Dodaj komentarz