Jak Sowieci „wyzwalali” Polskę. Lech Kowalski, historyk [wideo]

W 1944 roku, kiedy po raz pierwszy fronty sowieckie przekroczyły przedwojenną granicę Polski od razu można było zauważyć, jak ich szlak bojowy będzie wyglądał w praktyce. Te fronty się przesuwały atakując wojska Niemieckie, natomiast za nimi szli ci, którzy mieli się ostać na tych terenach wyzwalanych przez Armię Czerwoną jako gospodarze. To były służby specjalne Związku Sowieckiego, które doskonale radziły sobie na terenach Polski. po doświadczeniach w latach 1939 – 1941, kiedy po pakcie Ribbentrop-Mołotow te tereny przejęły.Dodaj komentarz