Zagłosuj na Wydarzenie Historyczne Roku 2020

Muzeum Historii Polski wspólnie z portalem historia.org.pl są już po raz czternasty organizatorami plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Tym razem roku niezwykłego z powodu wywrócenia wszystkiego do góry nogami za sprawą tzw. pandemii. Jako, że rok 2020 organizacji wydarzeń raczej nie sprzyjał, wydawałoby się, że cokolwiek miało miejsce już powinno otrzymać tytuł Wydarzenia 2020. Okazuje się jednak, że instytucje, stowarzyszenia, ośrodki kultury czy osoby prywatne znajdowały pomimo ograniczeń sposoby aby dotrzeć ze swoimi propozycjami do odbiorcy i stanęło ich w szranki sporo, a organizatorzy plebiscytu wychodząc im naprzeciw dopuścili do gry projekty historyczne realizowane zdalnie.          

I co ciekawe pomimo pandemicznych utrudnień, w tym roku wpłynęło blisko 200 zgłoszeń, co w porównaniu ich łączną liczbą w ciągu wszystkich czternastu edycji plebiscytu ponad tysiąca projektów, może robić wrażenie. Zgłoszenia projektów napływają nie tylko z kraju, okazuje się, że obszar oddziaływania plebiscytu już dawno przekroczył granice Polski. Jak czytamy na stronie organizatora konkursu muzhp.pl coraz częściej do ośrodków lokalnych dołączają ośrodki polonijne, i to z całego świata.             

  Zwycięskie projekty będą wybrane w trzech kategoriach. Pierwsza, to WYDARZENIE obejmujące duże imprezy takie jak akcje społeczne, festiwale, imprezy plenerowe, konferencje, spektakle, rekonstrukcje historyczne, wykopaliska, czy kilka mniejszych w pakiecie. Druga, to WYSTAWA dotycząca zarówno wystaw stałych jak i czasowych, a trzecia, to EDUKACJA w zakres, której wchodzą publikacje, warsztaty, gry, lekcje czy film i multimedia. Lista wyselekcjonowanych ze wszystkich zgłoszeń 15 wydarzeń, po 5 w każdej kategorii, przez specjalne jury konkursowe, któremu przewodniczył dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, została już opublikowana na stronie plebiscytu whr.muzhp.pl i teraz wszystko w rękach internautów, bowiem to oni mają zdecydować, które z nich było najważniejsze.                         

Każdy kto chciałby zapoznać się z zakwalifikowanymi do ścisłego finału projektami i oddać swój głos w plebiscycie, zrobi to poprzez stronę whr.muzhp.pl. Można oddać trzy głosy, po jednym w każdej z trzech kategorii. Głosować można do końca sierpnia. Wśród wytypowanych do najlepszych wydarzeń historycznych znajdują się dwa w pewnym stopniu uzupełniające się projekty Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, publikacja wydana pod redakcją Jakuba Kumocha ,,Lista Ładosia”, która zawiera ponad 3 tysiące nazwisk uratowanych przed zagładą w czasie II wojny światowej europejskich Żydów oraz wystawa ,,Zawołani po imieniu. Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”.         

Tytułowy Aleksander Ładoś, poseł RP w Szwajcarii, szef polskiej placówki dyplomatycznej, przewodził grupie polskich dyplomatów z Poselstwa RP w Bernie, dzięki działaniom, których udało się w latach 1942-1945 przy współudziale organizacji żydowskich pomóc według szacunków ponad 8 tysiącom zagrożonych eksterminacją Żydów. Jak to było możliwe? W grę wchodziło zdobywanie wielkich pieniędzy, tajna radiostacja, sfałszowane paszporty i nielegalnie zdobywane wizy przemycane na tereny okupowane przez Niemców dzięki przekupnym konsulom państw latynoamerykańskich jak i niestroniącym od pieniędzy urzędnikom niemieckim.     

         
Więcej o tym jak działała Grupa Ładosia na stronach:       

Zwycięzcy poprzedniej edycji plebiscytu na stronie:      
https://m.youtube.com/watch?v=1rM8q2xHPmQ

Opracowanie BC 
Źródło:    

Dodaj komentarz