W Białymstoku świętowano rocznicę powstania 42. Pułku Piechoty im. gen. Dąbrowskiego

Historia pułku nierozerwalnie związana jest z Białymstokiem i Jagiellonią Białystok. W niedzielę (12.07) obchodzone była kolejna rocznica powstania 42. Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Tradycyjnie rozpoczęły się one mszą świętą w intencji żołnierzy, oficerów i ich rodzin w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Białymstoku. Następnie przy pobliskiej tablicy upamiętniającej miejsce stacjonowania żołnierzy wspomnianej formacji złożono kwiaty.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Parku Zwierzynieckiego. Tam, przy pomniku poświęconym 42. Pułkowi Piechoty, odbył się apel z udziałem m.in. kibiców i działaczy Jagielloni Białystok.

Tomasz Szeweluk z urzędu marszałkowskiego odczytał list marszałka województwa, Artura Kosickiego, w którym zaznaczył m.in., że „żołnierze Pułku zapisali chlubną kartę w dziejach oręża polskiego”.

– Dzisiejsze obchody Święta 42. Pułku Piechoty, to znakomita okazja do przypomnienia o jego chwalebnej historii – nie tylko tej, związanej z działaniami militarnymi, ale dotyczącej również aktywnego udziału Pułku w wielu dziedzinach życia naszego regionu w latach II Rzeczpospolitej – pisał w liście Artur Kosicki.

Przypomniał też, że to z sekcji piłkarskiej 42. Pułku Piechoty swój rodowód wywodzi obchodzący w tym roku 100-lecie istnienia, klub Jagiellonia Białystok.

Historia 42. Pułku Piechoty sięga 1918 r. Wtedy we Włoszech powstał 3. Pułk Strzelców im. ks Józefa Poniatowskiego, przemianowany dwa lata później na 42. Pułk Piechoty.

Brał udział w przejmowaniu z rąk niemieckich Pomorza i zaślubinach Polski z morzem. Chrzest bojowy żołnierze przeszli 19 marca 1920 na Podolu, a następnie w składzie 18. Dywizji Piechoty brali udział w wyprawie kijowskiej.

Podczas wojny z bolszewikami pułk walczył pod Mławą. Szlak wojenny zakończył nad rzeką Słucz w rejonie Kowla. W czasie wojny obronnej 1939 r. walczył w składzie macierzystej 18. Dywizji Piechoty w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Bronił między innymi odcinka „Ostrołęka” i walczył pod Nowogrodem. Rozbity 12 września w bitwie pod Łętownicą.

Jego żołnierze stacjonowali w Białymstoku na stałe od 1922 r. Przez ówczesnych mieszkańców nazywani byli „Dziećmi Białegostoku”.

Formacja ta uznawana jest za protoplastę Klubu Jagiellonia Białystok. Dali mu początek żołnierze batalionu zapasowego tego pułku tworząc w 1920 r. sekcję piłki nożnej.

Dodaj komentarz