W Białymstoku osłonięto tablicę upamiętniającą Armię Ochotniczą z 1920 roku

18 lipca 2020 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza w Białymstoku odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom Armii Ochotniczej.

Z inicjatywy prezesa IPN dr. Jarosława Szarka tego dnia w całej Polsce zostały upamiętnione miejsca związane z Armią Ochotniczą, która dała odpór prącym ku Warszawie bolszewikom.

Sto lat temu przy dzisiejszej ulicy Bema 100  w Białymstoku mieściły się koszary 8. Pułku Artylerii Polowej, w których przyjmowano ochotników. Jak powiedział  gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk, komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej:

– Stąd wychodzili na front żołnierze ochotnicy, wychodzili walczyć o niepodległość, walczyć o granice, po 100 latach historia się powtarza- tu ślubują nowi funkcjonariusze SG, stąd wychodzą do ochrony granicy państwowej.

Po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy przez kapelanów Straży Granicznej zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia, złożono kwiaty i oddano hołd poległym.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, wielu przedstawicieli Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz służb mundurowych.

W Białymstoku zaciąg ochotniczy był prowadzony przez sekcję Obywatelskiego Komitetu Obrony Narodowej i członków Towarzystwa „Sokół”, którzy od pierwszych dni lipca 1920 r. prowadzili Biuro Werbunkowe. Ogółem do Armii Ochotniczej zgłosiło się ok. 600 mieszkańców Białegostoku i okolic.

Byli oni kierowani m. in. do koszar przy ul. Bema, aby po wcieleniu w szeregi Wojska Polskiego bronić odrodzonej Ojczyzny. 18 lipca 1920 r. obchodzono Dzień Armii Ochotniczej, który stał się wydarzeniem powszechnym, łączącym społeczeństwo w duchu obrony Niepodległości i granic.

Tego dnia wymaszerował na front pierwszy pułk ochotniczy, jaki sformowano od chwili ogłoszenia słynnego apelu gen. Hallera.  

Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Dodaj komentarz