Straszny obraz państwa, które służy partii – obchody Milenium Chrztu Polski w Sosnowcu

Prezentowane zdjęcia wykonali wierni na polecenie bp. Fr. Musiela. Źródło: AIPN w Katowicach, z akt prokuratorskich (sygn.223/17)

Pierwotnie milenijne uroczystości diecezji częstochowskiej miały się odbyć w Sosnowcu 28 sierpnia 1966 r., ale ze względu na negatywne stanowisko władz państwowych zostały przełożone na rok następny. Episkopat wyznaczył je na 20 i 21 maja 1967 r. Uroczystościom postanowiono nadać charakter wewnątrzkościelny i zorganizować je przy świątyni pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli wyłącznie na terenie należącym do Kościoła. Pozwalało to uniknąć proszenia o zgodę odpowiednich organów administracji państwowej, gdyż w myśl obowiązującej wówczas ustawy o zgromadzeniach uroczystości w obrębie kościoła nie wymagały zezwolenia.

Polecamy artykuł dr Łucji Marek „Straszny obraz państwa, które służy partii – obchody Milenium Chrztu Polski w Sosnowcu“:

Dodaj komentarz