Nomenklatura na Podhalu ma się dobrze

Honorowy obywatel Rabki zawiadamia

Nadanie ks. Kapci honorowego obywatelstwa w Rabce to skandal. Świadczy o tym, że czerwona nomenklatura na Podhalu ma się jak najlepiej. W kompletnej teczce Księdza pojawia się nazwisko naczelnego SB-eka ówczesnego województwa- Batkiewicza. Proszę sobie wygooglać, jakie funkcje pełnił on po 1990 r. lub jak go chwalono … w gazecie sportowej. Przy tym wszystkim sytuacja w PZPN to pikuś.

Odnośnie stanowiska ks. Kapci w sprawie donoszenia- nie poznałem go bezpośrednio. Poprzez analogię z panem Friszke- do czasu intensywnie występującego na IPNtw- sądzę, że ks. Kapcia był „patriotą PRL”, jej wzorowym obywatelem, a dopiero później księdzem.

Nie będę wzorował się na prof. Łatce i oczywiście podam, że o współpracy tego księdza poinformował po raz pierwszy ks. Isakiewicz-Zaleski. Jednak zaledwie wspomniał go w rozdziale poświęconym ks. Zwolińskiemu, a ks. Kapcia zasługuje na więcej. Na podstawie teczki mam wyobrażenie, jak żyje i działa kler w ChRL. Ksiądz-ormowiec, nie znałem takiej hybrydy.

tom 1 Teczka personalna

– k. 70 pismo do st. inspektora ppłka Zdzisława Krzysztofa WUSW w Bielsku Białej, Wadowice 22.09.1986 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. Nr 2

Odpowiadając na pismo z dnia 4.09.1986 r. l.dz. RI-00408/86 przesyłam charakterystykę ks. Józef Kapcia, rejestrowanego przez nas do nru BB-6387.

Wymieniony ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Chrzanowie. W 1964 roku po ukończeniu WSD w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie. Charakterystyka z okresu studiów na WSD: „Jest człowiekiem o spokojnym charakterze, prowadzącym samolubny tryb życia, jest dobrym alumnem, o dodatnim stosunku do hierarchii i do tego, co kościelne, zwalcza świeckość.”

Przebieg pracy duszpasterskiej:

– 1964 do 1971 – wikariusz parafii w Makowie Podhalańskim

– 1971 do 1973 – – „- – ” – św. Anny w Krakowie

– 1973 do 1977 – – „- – ” – Wszystkich Św. w Krakowie

– 1978 do 1981 – referent Wydziału Katechizacji Kurii Metropolitalnej w Krakowie

– 1982 do 1986 – proboszcz parafii w Kalwarii Zebrzydowskiej

– od sierpnia 1986 roku proboszcz parafii w Rabce

Wyjazdy zagraniczne

– 1966 – CSRS czasowo, turystyczny

– 1969 – NRD – ” – – ” –

– 1975 – NRD – ” – – ” –

– 1977 – WRL – ” – – ” –

– 1979 – WRL – ” – – ” –

– 1978 – Włochy pielgrzymka

– 1980 – Włochy pielgrzymka

– 1981 – Jugosławia czasowo, turystyczny

– 1982 – Rumunia – ” – – ” –

– 1982 – Włochy pielgrzymka

– 1983 – Izrael – ” – – ” –

– 1984 – RFN czasowo, turystyczny

– 1985 – Włochy – ” – – ” –

– 1986 – Włochy – ” – – ” –

Wymieniony do współpracy z SB pozyskany został w dniu 1984-03-13 przez szer. Józefa Kowalówkę. Od listopada 1985 pozostawał na kontakcie chor. Piotra Nideckiego. Łącznie z TW odbyto 12 spotkań, podczas których uzyskiwano informacje przydatne operacyjnie. Spotkania ta nie zawsze odbywały się terminowo, TW miał okresy, w których przyjmował chętnie, miał również takie, w których unikał pracownika. W zasadzie jednak współpraca z TW układała się dobrze. Do pracownika SB ustosunkowany jest pozytywnie, jest jednak nieco powściągliwy, w wyrażaniu swoich poglądów. W trakcie dotychczasowej współpracy nie był wynagradzany kwotami pieniężnymi.

W środowisku księży uważany jest za księdza z perspektywami awansu, ma bardzo duże uznanie w Kurii, jest pupilkiem kardynała Macharskiego.

Zrównoważony, spokojny, lubiący podróżować, prowadzi tryb życia bardziej świecki, lubi towarzystwo kobiet. Posiada powiązania z biskupami i kurialistami, jako że poprzednio był pracownikiem Kurii. Po śmierci dziekana dekanatu kalwaryjskiego miał aspiracje zostać dziekanem, sam próbował zarządzać dekanatem, co nie zostało zaakceptowane przez księży i ujemnie wpłynęło na stosunki między księdzem Józefem Kapcią a księżmi w dekanacie. Przypisywano mu bezpodstawne uzurpowanie sobie władzy, bezprecedensową walkę o stanowisko dziekana, przypisywanie sobie moralizatorskiej roli w stosunku do księży dekanatu i władzy dekanalnej. Grupa księży z dekanatu kalwaryjskiego wymusiła na kardynale Macharskim odstąpienie od zamiaru mianowania dziekanem księdza Józefa Kapci.

Nie uczestniczył w wyborach do Sejmu PRL w dniu 13 października 1985 roku. Ostatnio pełnił funkcję notariusza dekanatu kalwaryjskiego. Aktualnie przebywa na terenie parafii Rabka.

Wyk. w 2 egz. PN/MS

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – t. pers. BB-6387

l.dz. masz. 00857/86 wz. por. Wiesław Kiełbasa

– k. 95 Informacja dla Zastępcy Szefa RUSW d/s SB, Wadowice 20.02.1987 r., Tajne, Egz. Nr 1

W środowisku parafian w Kalwarii Zebrzydowskiej nadal dużo mówi się o osobie byłego proboszcza ks. KAPCI Józefa, który odszedł do Rabki. Uważa się, że jest to ksiądz, którego jedynie interesują pieniądze. Odchodząc zabrał ze sobą przedmioty liturgiczne, dywan, na który wcześniej organizował zbiórkę pieniędzy i przedmioty te miały służyć parafii. W Rabce przebywała delegacja wiernych, którzy starali się wyegzekwować oddanie przedmiotów, co jednak zakończyło się niepowodzeniem. Wierni uważają, że byli przez byłego proboszcza systematycznie okradani, ponieważ odchodząc nabył on samochód produkcji japońskiej.

Wyk. w 2 egz. PN/MS

Egz. nr 1 – adresat [ZASTĘPCA SZEFA REJONOWEGO

Egz. Nr 2 – a/a URZĘDU SPRAW WEWNĘTRZNYCH

l.dz. masz. 0159/87 ds. Służby Bezpieczeństwa

w Wadowicach woj. bielskie

por. Marian RAMENDA]

– k. 97 Notatka z zapoznania się z aktami personalnymi i teczką pracy tw ps. Meteor, Nowy Sącz 15.04.1987 r., Tajne spec. znaczenia

Tw ps. „METEOR” do współpracy pozyskany został 23.03.1984 r. przez RUSW Wadowice, na zasadzie dialogu- bez zobowiązania. Tw wyraził zgodę na kontakt z pracownikiem SB. Otrzymywał okazjonalnie kwiaty.

Z oceny pracy wynika, że wykazuje pozytywny stosunek do pracownika, jak również do przemian społeczno-politycznych w kraju.

Posiada skłonność do prowadzenia świeckiego trybu życia. Zapewnia pracownika, że dopóki on będzie, to władze nie będą miały problemów z Kościołem. Negatywnie wypowiada się o księżach wrogo występujących z ambony.

Ostatnie spotkanie w Wadowicach odbyło się 24.05.1986 r., a pierwsze w Rabce- 6.02.1987 r. Dialog prowadzony był od kwietnia 1982 r. zapoczątkowany przez Wydział IV WUSW Bielsko Biała.

Przekazywane dotychczas informacje miały charakter ogólny- jawny. Można przypuszczać, że pozostawał na kontakcie młodego pracownika, mało doświadczonego.

Osobowość tw, zajmowane stanowisko- wymagają dobrego przygotowywania się do spotkań. Tematyka interesująca tak kościelna, jak i świecka.

Studia WSD w Krakowie ukończył w 1971 r. jako wikary przebywał na 3 parafiach, od 1978- 81 pracował w Wydziale Katechetycznym Kurii Krakowskiej jako referent, w ramach awansu w 1982 r. mianowany proboszczem.

Z racji pracy w Kurii posiada tam dotarcie i zaufanie.

Od 1983 r. przebywał w Izraelu, w 1984- RFN, 1982, 1985, 1986- Włochy.

Z akt wynika, że tw łatwo nawiązuje kontakty, dużo pije kawy, alkohol pije okazjonalnie i w małych ilościach /urodzony 1940.02.11/

Uwagi:

– Tw z uwagi na uplasowanie się posiada duże znaczenie dla dalszej z nim pracy.

Z akt teczki pracy nie wynika, aby można było dowolnie rozmawiać na szersze tematy interesujące Służbę Bezpieczeństwa. Krótki okres współpracy, mało związany z SB, niesprawdzony.

W tym kierunku należy opracować zadania i taktykę postępowania. Mieć na uwadze możliwości tw na styku z Kurią, ale zadania muszą być przemyślane.

Dokonać analizy kolegów z rocznika studiów, może któryś z nich będąc w związku z SB potrafi ocenić i określić jego osobowość. To zadanie pozostawić do realizacji Wydz. IV. Z dokumentów w teczce personalnej wynika, że był on w zainteresowaniu Dep. I MSW.

Wyk. w 3 egz.

1 – t. personalna tw

2 – Insp. Dep. I M. Wysocki

3 – sprawa OR

Druk GJ

Dz. masz. ppłk St. Polak

– k. 103 Raport do Zastępcy Szefa d/s SB RUSW w Rabce, Rabka 4.06.1987 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

Melduję, że w dniu 1987-06-04 TW ps. „Meteor” nr ew. NS-16612 wywołał spotkanie, podczas którego zwrócił się z prośbą o załatwienie mandatu karnego kredytowego nr 904158, który otrzymał w związku z przekroczeniem szybkości w terenie zabudowanym /Mszana Dolna/ od F-szy GRD Limanowa. Również zwracał się do mnie z prośbą, ażeby za te wykroczenie drogowe nie był nigdzie rejestrowany.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Tow. Szefa o wyrażenie zgody na zapłacenie w/w mandatu z funduszu „O” kwotą 2000 zł,-

Nadmieniam jednocześnie, iż TW Meteor jako jednostka nowo przyjęta na kontakt jest jednostką wartościową i wskazane byłoby zapłacenie w/w mandatu dla lepszej współpracy.

Insp. oper. grupy IV

SB RUSW Rabka

chor. Stanisław Krawiec

– k. 108 Raport do Zastępcy Szefa d/s SB RUSW w Rabce, Rabka 7.09.1987 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

Melduję, że w dniu 1987-09-07 podczas spotkania z TW ps. „Meteor” nr ew. NS-16612 wręczyłem prezent w postaci koniaku „French Brandy” wartości 3000 zł tytułem wynagrodzenia za dotychczasową współpracę oraz przekazywane informacje dot. ks. Zwolińskiego oraz sytuacji w dekanacie rabczańskim, proszę Tow. Szefa o rozliczenie w/w kwoty z funduszu „O”. Rachunku nie załączono z uwagi na brak możliwości jego otrzymania.

Insp. oper. grupy IV

SB RUSW Rabka

Chor. Stanisław Krawiec

[dopisek- Zaksięgowano: Rap. Kas. nr III/87 poz. 47]

tom 2 Teczka pracy

– k. 18 Informacja spisana ze słów tw Meteor, Wadowice 30.07.1984 r., Tajne

– w dniach od 17-19.08.84 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej w Klasztorze OO Bernardynów odbędą się uroczystości odpustowe Wniebowzięcia NMP

w piątek tj. 17.08 odbędzie się procesja pogrzebu

w sobotę tj. 18.08 nabożeństwa młodzieżowe

w niedzielę 19.08 procesja Wniebowzięcia oraz uroczysta suma o godz. 11.00

W uroczystościach udział będzie brał Kardynał Fr. Macharski oraz biskupi.

– w dniach 29 września rozpoczyna się wizytacja par. Zebrzydowice

– w dniu 21 października rozpoczyna się wizytacja par. Kalwaria Zebrzydowska. W obydwu wizytacjach udział będzie brał kardynał F. Macharski

– w ostatnim czasie „TW” przebywał w Kurii Krakowskiej, gdzie spotkał się z pracownikami tejże kurii.

W czasie spotkania szeroko był poruszany problem ustawy o amnestii. Ks. Fidelus- pracownik kurii- ocenił ostatnie posunięcie Rządów Jaruzelskiego i wprowadzenie ustawy o amnestii jako właściwy krok do pojednania narodowego i stabilizacji i narodu polskiego. W odczuciu księży jest to pewne zaskoczenie dla niektórych krajów kapitalistycznych. Połączenie 40 rocznicy z wprowadzeniem ustawy o amnestii jest w wielkim stopniu odprężeniem narodu polskiego, jak również mobilizację do lepszej pracy.

– TW przekazał mi również niepokojące zjawisko, które szerzy się w tej miejscowości jest to spekulację o charakterze monopolowym, kupowaniem alkoholu, a upłynnianie po wyższych cenach oraz pędzenia „bimbru” /meliny/. Przykrą sprawą jest, że są to niektórzy funkcjonariusze ORMO i twierdzą, że tego się nie boją, co robią.

„TW” twierdzi, że w tej sprawie były czynione monity do Kierownictwa Posterunku MO w Kalwarii Zebrzydowskiej, lecz bez efektów.

W/w tematem spekulacji zajmują się:

P/…/ Julian – zam. Kalwaria ul. K/…/

B/…/ Władysław – Kalwaria ul. K/…/

S/…/ – zam. Kalwaria ul. S/…/

G. S/…/ alkohol sprzedaje nawet młodzieży szkolnej, która nabywała ten napój w godzinach lekcyjnych przedpołudniowych, jak również i nocą.

Uwagi – Spotkanie było wywołane przez pracownika SB.

Celem spotkania było uzupełnienie niektórych danych osoby zapraszającej „TW” na wyjazd do RFN. Osoba zapraszająca wyjechała z terenu Bielska-Białej i w tej miejscowości przed wyjazdem zamieszkiwała.

Rozmowa (spotkania) miało na celu przybliżenie TW z pracownikiem SB. W czasie spotkania TW zachowywał się bardzo grzecznie, był bardzo rozmowny, spotkanie odbywało się w pokoju „TW”. Trwało około 1,5 godziny.

Termin następnego spotkania będzie ustalony telef.

Przedsięwzięcia – Informację o spekulacji alkoholem przekazać do pionu MO w Wadowicach.

Ocena informacji – informację oceniam jako przydatną operacyjnie

Zadanie – Rozeznać środowisko meliniarzy- pozostałych.

Informować o ważniejszych wydarzeniach w zbliżających się uroczystościach w klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Sporządził

inps. sek. IV RUSW W-ce

szer. J. Kowalówka

– k. 29 Informacja spisana ze słów tw ps. Meteor, Wadowice 28.05.1985 r., Tajne Egz. poj.

– W dniu 5 czerwca w klasztorze OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej o godz. 17.00 mają się odbyć święcenia kleryków na diakonów oraz diakonów na księży zakonnych. Uroczystości święceń ma dokonać bp Groblicki w klasztorze.

– kardynał Macharski dokonał święceń nowych 60-ciu księży, w związku z tym są przewidywane w czerwcu dosyć duże przesunięcie w poszczególnych parafiach.

– ks. K/…/ wikariusz par. Pankówka utrzymuje bardzo bliskie kontakty towarzyskie z panią M/…/ … zam. w Bańczynie. Jest często widywany przez mieszkańców wioski w godzinach wieczornych u w/w kobiety.

– Do kościoła parafialnego w Kalwarii Zebrzydowskiej w dalszym ciągu napływają dary z zagranicy w postaci ryżu- mąki- oleju.

W/w dary są dzielone przez komitety kościelne dla potrzebujących osób.

– … czerwca z terenu Kalwarii Zebrzydowskiej wyjeżdża pielgrzymka do Rzymu w ilości około 40 osób w tym proboszcz par. ks. Kapcia oraz trzech Ojców Bernardynów. Pielgrzymka jest organizowana przez Kurię krakowską.

Ocena informacji – przydatna operacyjnie

Uwagi – Spotkanie zostało wywołane przez pracownika SB. Spotkanie trwało około 1 godziny. Tw w czasie spotkania był bardzo rozmowny i grzeczny. W czasie spotkania przypomniano tw zasady konspiracji. Termin spotkania ustalono na koniec czerw.

Zadanie – Informować o ważnych wydarzeniach w dek. kalwaryjskim

Przedsięwzięcia – Uroczystości święceń zabezpieczyć operacyjnie wyciąg dot. ks. K/…/ wpiąć do teczki EOK

Egz. poj. teczka pracy „TW”

insp. sek. IV RUSW

kpr. J. Kowalówka

– k. 33 Informacja spisana ze słów tw ps. Meteor, Wadowice 11.09.1985 r., Tajne, Egz. poj.

– „TW” scharakteryzował ks. St. Proroka proboszcza par. Wysoka. Ks. Prorok jest proboszczem par. Wysoka od 1980 r. W momencie przyjścia na parafię nie był on zbyt chętnie akceptowany przez księży dekanalnych, ponieważ uważano go za osobę bliską kardynałowi Macharskiemu. W obecnej [chwili] ks. Prorok cieszy się dobrą opinią jest akceptowany wśród księży, jak również cieszy się autorytetem miejscowego społeczeństwa. Nie wypowiada się na tematy polityczne, utrzymuje kontakty z osobami zamorznymi [sic] w swoim środowisku. Jest spokojny, wesoły. Nie wykazuje uległości dla przełożonych. Lubi podróżować.

– W dniu 15.09.85 r. w par. Ryczów odbędzie się bierzmowanie młodzieży szkolnej połączone z wizytacją. Ceremonii bierzmowania ma dokonywać bp Julian Groblicki. Bp Julian Groblicki obchodzi 25lecie sakry biskupiej.

W związku z przybyciem do par. Ryczów bp na obrzędy bierzmowania ks. Kocaniak pr. par. Ryczów zbierał składki pieniężne od rodziców dzieci, które przystępować mają do sakr. bierzmowania w wysokości 700 zł na zakup prezentu i kwiatów. Kwota zebrana wynosiła około 60 tys. zł.

Ocena informacji – dostateczna

Uwagi – Spotkanie zostało wywołane przez pracownika SB. TW w czasie spotkania był spokojny i rozmowny. Tłumaczył brak czasu częstymi wyjazdami do rodziców z uwagi na chorą matkę. Następny termin spotkania ustalono początkiem października.

Zadania – Rozeznać nastroje oraz informować o komentarzach wśród kleru dek. kalwaryjskiego przed zbliżającymi się wyborami.

Przedsięwzięcia – Wyciąg inf. dot. ks. Proroka przekazać tow. Nideckiemu. Uroczystość bierzmowania zabezpieczyć operacyjnie.

Egz. poj.

Teczka pracy Tw

Sporządził

insp. sek. IV RUSW

kpr. J. Kowalówka

– k. 35 Informacja spisana ze słów tw ps. Meteor, Wadowice 9.10.1985 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska działa Zrzeszenie „Adwentystów”, którzy w ostatnim czasie zapraszają miejscową ludność na filmy, które są wyświetlane w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Wojska Polskiego 6 oraz w Domu Ludowym w Brodach. Filmy noszą tytuł- „Proces Jezusa”, „Znaki Czasu”.

W dniu 11, 12 i 13.X o godz. 1700 będzie wyświetlany film pt. „Zwiastowanie” w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Wojska Polskiego 6.

Zaproszenia na uczestnictwo w oglądnięciu filmu odbywa się poprzez osobiste zaproszenia przez najście w mieszkaniach, jak również wywieszanie plakatów na terenie miasta. Rozwieszaniem plakatów zajmuje się Ob. Skolak Franciszek zam. Kalwaria Zeb. emeryt. Zrzeszenie Adwentystów na wywieszanych plakatów nie firmuje swego zrzeszenie, przez co powstaje konflikt pomiędzy nim a miejscowym proboszczem parafii i ks. J. Kapcią, który twierdzi, że na takie rozwieszanie plakatów powinni mieć zgodę, jak również powinien być znany organizator.

– ks. Dyduch proboszcz par. Woźniki wystosował oficjalne pismo do kardynała Macharskiego o przeniesienie go na inną parafię. W piśmie padło stwierdzenie, że ks. Dyduch będzie pełnił obowiązki proboszcza do 1 października br. w innym wypadku rezygnować z posługi. Na to pismo Kardynał Macharski udzielił usprawiedliwiającej odpowiedzi, że w chwili obecnej nie ma miejsca wolnego, ale sprawę będzie miał na uwadze. W tej sytuacji księża dek. wadowickiego, jak również zatorskiego oczekują dalszej reakcji ks. Dyducha.

– Wśród księży dekanatu kalwaryjskiego panuje przekonanie, że nowa kadencja Sejmu wpłynie na niektóre posunięcia Rządu w odniesieniu do osób o najniższym uposażeniem, jak renciści i emeryci, którzy w obecnej chwili reprezentują najwyższą stopę życiową, w odróżnieniu do środowiska rzemieślników, jak stolarzy, którzy żyją ponad stan.

Ocena informacji – przydatna oper.

Uwagi – Spotkanie było wywołane przez pracownika SB. Spotkanie trwało około 40 minut. Tw w czasie spotkania był bardzo grzeczny i rozmowny. Termin następnego spotkania ustalono początkiem listopada. W czasie spotkania przypominano zasady konspiracji.

Zadanie – Informować o ważnych wyd. w dek. kalw.

Przedsięwzięcia – Wyciąg z informacji dot. Adwentystów przekazać tow. Goldzie. Pozostałą część inf. w meldunku dziennym do Wydz. IV w WUSW w BB.

Egz. poj.

teczka pracy insp. sek. IV RUSW

kpr. J. Kowalówka

– k. 37 Informacja spisana ze słów tw „Meteor”, Wadowice 22.11.1985 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– Ks. Kapcia Józef- proboszcz parafii Kalwaria szeroko poruszył problem szerzenia się alkoholizmu i handlu alkoholem na terenie m. Kalwaria. Uznał ten fakt za zjawisko wyjątkowo niebezpieczne dla rodzin, jak również dla społeczeństwa. Oświadczył w rozmowie, że sam podjął energiczną akcję mającą na celu zakończenia tego zjawiska. Znanych mu meliniarzy wzywa na rozmowy ostrzegawcze, jak również pobiera pisemne oświadczenia o zaprzestania prowadzenia tej działalności. W trakcie rozmowy poruszył również problem prowadzenia działalności ADS na terenie Kalwaria. Przeprowadził rozmowę ze starszym zboru ob. Ustupskim, aby rozwieszane przez ADS afisze były nieanonimowe, gdyż społeczeństwo miejscowe często ma pretensje (niesłusznie) do miejscowego księdza o prowadzenie działalności pozareligijnej. W rozmowie starszy zboru oświadczył, że podobne zjawisko nie będzie miało miejsca.

Ocena informacji

Informacja dostateczna, nadaje się do wykorzystania.

Zadania

Informować o ważniejszych wydarzeniach w dekanacie.

Przedsięwzięcia

Powiadomić Wydz. IV wyciąg dla tow. Golda

Uwagi

Podczas spotkania obecny był st. kpr. Józef Kowalówka, który dokonał przekazania TW do dalszego prowadzenia. Główny nacisk podczas spotkania położono na przyzwyczajenie TW do osoby nowego pracownika, który będzie go obsługiwał oraz na wyrażenie zgody na przekazanie. TW nie wniósł uwag odnośnie dalszej współpracy. Podczas spotkania zachowano na konspiracji [sic]. Termin kolejnego spotkania uzgodniony zostanie telefoniczny, orientacyjny- II połowa grudnia.

Egz. poj.

Teczka pracy „Meteor” chor. P. Niedecki

– k. 41 Informacja spisana ze słów tw „Meteor”, Wadowice 6.03.1986 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– Ks. rekolektantem prowadzącym rekolekcje w kościele parafialnym w Kalwarii był ks. Pallotyn Ryszard Halawa, zam. Warszawa ul. Skaryszewska 12. Ks. ten aktywnie zaangażowany jest w działalność grup SOS (Ratujcie Nasze Dusze)

– W dniach 26-27.04 br. organizowany jest w Niepokalanowie, w klasztorze OO Franciszkanów zjazd grup SOS i innych grup ochrony życia działających w Polsce. Podczas zjazdu prelekcję wygłosi doc. Kurantowski „Kryzysy kulturowe a dzisiejsza sytuacja świata”, dr Neugebauer „Potrzeby rozwojowe człowieka w 1-szej fazie życia”, doc. Fijałkowski „Udział opieki lekarskiej w ochronie wczesnej fazy rodzicielstwa”.

Obozy formacyjne odbędą się w terminach 1-13 lipca, jedna grupa początkujących, dwie grupy studentów medycyny i pielęgniarek, 16-28 lipca- 1-sza grupa początk. oraz studenci medycyny i pielęgniarki

18-24 sierpnia- lekarze

25-31 sierpnia- lekarzem

Uwagi

Podczas spotkania przeprowadzono z TW „Meteor” rozmowę ostrzegawczą związaną z negatywnymi wystąpieniami ks. Pallotyna. Poruszono również problem używania nagłośnienia zewnętrznego (używano nagłośnienia zewnętrznego, podczas gdy nie było takiej potrzeby-niepełna frekwencja w kościele parafialnym). Na przedstawione zarzuty TW odparł, iż jemu samemu nie podobał się ton wypowiedzi ks. Halawy. Osobiście przeprowadził z nim rozmowę, w której zwrócił mu uwagę, iże tezy kazań, które głosi, oraz ich sposób pokazania, nie są dopasowane do środowiska, w którym są głoszone, do środowiska małego miasteczka. Postawę księdza Halawy TW tłumaczy sobie jego młodym wiekiem, małym (5-letnim) stażem kapłańskim i tym samym, że jeszcze nie „ostygł” po studiach. Ponadto głosi on kazania na terenie Warszawy. Na temat użytego nagłośnienia zewnętrznego TW stwierdził, iż obecnie nie ma możliwości odłączenia instalacji zewnętrznej od wewnętrznej. Polecił kościelnemu, aby do czasu zmian instalacji nagłaśniającej skierował głośniki zewnętrzne w stronę ziemi. Przeróbka instalacji nagłaśniającej dokonana zostanie w najbliższym czasie. TW stwierdził ponadto, iż do prowadzenia kolejnych rekolekcji poprosi o zmianę rekolektanta.

Ocena informacji

Informacja dobra nadaje się do wykorzystania

Zadania

Informować na temat ważniejszych wydarzeń w dekanacie

Przedsięwzięcie

Inf. w całości do Wydz. IV, wyciąg do TEOP

Uwagi

Podczas spotkania TW nie miał zastrzeżeń co do dalszej współpracy. Ustalono termin kolejnego spotkania na początek kwietnia po wcześniejszym kontakcie telef. Zachow. max konspiracji

Egz. poj.

T. pracy Meteor chor. P. Nidecki

– k. 55 Notatka służbowa z odbytego spotkania z tw ps. Meteor, Rabka 6.02.1987 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

W dniu 1987-02-06 o godzinie 1000 nawiązałem kontakt z TW ps. „Meteor” po przejęciu teczki TW z RUSW Wadowice. Kontakt został nawiązany w pomieszczeniu plebanii parafii pw. św. Teresy w Rabce. Po przedstawieniu się tw zostałem zaproszony do kancelarii. W trakcie rozmowy powiedziałem TW, iż po porozumieniu się z insp. Nideckim z RUSW Wadowice obecnie ja będę się kontaktował z TW. TW „Meteor” wyraził zgodę na dalszy kontakt i spotkania, a spotkania z pracownikiem Służby Bezpieczeństwa uważa za bardzo pozytywny objaw.

TW stwierdził, ze do parafii pw. św. Teresy w Rabce został przeniesiony przez Kardynała Macharskiego. Jest to większa placówka duszpasterska od poprzedniej, a mianowicie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Faktem jest, iż zastał on dużo pracy w tej placówce, ponieważ aktualnie trwa rozbudowa tak kaplicy parafialnej, jak również przybudówki na salki katechetyczne przy domu parafialnym. Współpraca z księżmi przebywającymi w parafii św. Teresy układają się dotychczas pomyślnie. Stwierdził, iż dopóki on będzie proboszczem tej parafii, to z ich strony nie będziemy mieli kłopotów. Inaczej stwierdził jest w parafii św. M. Magdaleny w Rabce. Jest tam jeden młody ksiądz o nazwisku Zwoliński, który ma wypaczone poglądy. Sam on nie wie, czego chce i czego szuka. TW osobiście nie pochwala takich kazań, jakie ks. Zwoliński prowadzi i odprawia. Rozmawiając o ks. Zwolińskim TW stwierdził, iż on osobiście nie utrzymuje z nim kontaktów i nie ma zamiaru z nim utrzymywać, a to z uwagi na poglądy ks. Zwolińskiego, który jako młody wiekiem ksiądz nie ma powodów do cytowania wrogich poglądów. Nie zaznał on żadnej krzywdy od obecnego ustroju.

– TW rozmawiając dalej ze mną stwierdził, iż w obecnym okresie czasu na terenie parafii Rabka św. Teresy wśród wiernych rozprzestrzeniło się pijaństwo oraz meliniarstwo. On sam chodząc po kolędzie rozmawiał z ludźmi prowadzącymi meliny zobowiązując ich do zaprzestania takiej działalności. Powiedział, iż wspólnie powinniśmy zwalczać tę plagę społeczną. Jednakże stwierdził przy tym, iż ma żal do organów MO, gdyż ma zgłoszenia od ludzi, iż milicja sama korzysta z usług meliniarzy, ale w chwili obecnej Tw wstrzyma się od podania mnie nazwisk f-szy, którzy odwiedzają meliny. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż pierwszy raz się spotykamy, a musimy się bliżej poznać.

Dalej nasza rozmowa została przerwana, ponieważ weszła osoba, która prosiła TW o wzięcie udziału w pogrzebie swego męża. Wobec tego przeprosiłem go za wizytę oraz umówiliśmy się na następne spotkanie w wolniejszej chwili po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Uwagi ze spotkania

TW jest osobą bardzo inteligentną, rozmawiając ze mną każdą wypowiedź kontrolował oraz dobierał słowa. Przy tym jest spokojnego charakteru oraz rozmawiając jest uśmiechnięty. Ze spotkania oraz rozmowy wywnioskowałem, iż nie ma on obiekcji w stosunku do organów SB. Jest to postać pozytywna.

Sporządził:

Insp. oper. grupy IV

chor. Stanisław Krawiec

– k. 59 Informacja spisana ze słów tw ps. Meteor, Rabka 24.04.1987 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– w parafii pw. Św. Teresy w Rabce została rozprowadzona ankieta w ilości ok. 50 egzemplarzy wśród młodzieży klas I i II licealnych. Ankietę tę rozprowadzał ksiądz Jan Nowak z tamtejszej parafii w trakcie nauki lekcji religii. W każdej klasie, w której rozdał ankietę powiedział, iż ankieta ta jest anonimowa dot. wiary, Kościoła, a także, ażeby uczniowie wypowiedzieli się na temat granicy PRL, sojuszy. Ankietę wśród młodzieży rozprowadził ks. Nowak, ponieważ jeden ze studentów PAT w Krakowie będzie robił pracę doktorancką czy też magisterską /dokładnie TW nie wie, ani też nie zna nazwiska studenta/ i dlatego też do tej pracy będą potrzebne te dane zawarte w ankiecie.

– podczas pobytu Papieża Jana Pawła II w Polsce, a konkretnie w Tarnowie oraz w Krakowie z parafii pw. Św. Teresy w Rabce wybiera się pielgrzymka zorganizowana w ilości ok. 350 osób. Parafia złożyła zapotrzebowanie na 5 autokarów. Z tym, że do Tarnowa wybiera się 3 autokarami, a do Krakowa 2 autokarami. W chwili obecnej nie jest ustalone, kto będzie opiekunem poszczególnym grup pielgrzymkowych. Proboszcz parafii Św. Teresy nie wybiera się na żadną pielgrzymkę, w okresie pobytu Papieża w Polsce.

– w miesiącu wrześniu lub październiku terminu jeszcze nie ustalono będzie w dekanacie rabczańskim zorganizowana pielgrzymka z parafii pw. Św. Teresy oraz w parafii w Skomielnej Białej do Rzymu.

– z księdzem Andrzejem Zwolińskim w ostatnim okresie czasu podczas narad dekanalnych były przeprowadzone rozmowy przez starszych stażem i wiekiem księży odnośnie jego negatywnych kazań politycznych. Tłumaczono jemu, ażeby zajął się sprawami duszpasterskimi a nie polityką, gdyż stwierdzono u niego zaniedbanie w pracy duszpasterskiej. A poza tym jego negatywna działalność polityczna nie wpływa pozytywnie na ukształtowanie stosunków pomiędzy miejscowym klerem a władzami administracyjno-politycznymi, a także stwierdzono pogorszenie pracy kleru po działalności duszpasterskiej. Jednakże, jak TW stwierdził, rozmowa z księdzem Andrzejem Zwolińskim to tak jak „rzucanie grochem o ścianę”, nie przejmuje się on żadnymi rozmowami. TW powiedział, iż on i tak nie zostanie drugim Popiełuszką. A jakby się [ks. Zwoliński] cieszył, gdyby służba Bezpieczeństwa zrobiła jemu wniosek do KKA lub też inną dolegliwość, a takiej do chwili obecnej jemu nie zrobiono. Ks. Zwoliński chciałby uchodzić za osobę prześladowaną, gdyż miałby temat do dyskusji, a taką w chwili obecnej nie jest i nie dano jemu powodów.

Zadania

– ustalić osobę /studenta PAT/, który doprowadził do kolportowania ankiety w parafii pw. Św. Teresy

– informować o komentarzach odnośnie zbliżającej się wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce, jak również ustalić osobowo duchownego, który będzie brał udział w pielgrzymce do Tarnowa oraz Krakowa z Parafii Św. Teresy

– informować o ważniejszych wydarzeniach w dekanacie rabczańskim

Planowane przedsięwzięcia

Sporządzić wyciągi do TEOK Zwoliński, podteczki pielgrzymki oraz Zorza II.

Informacja:

Spotkanie następne zaplanowano w m-cu maju po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Uwagi ze spotkania

W spotkaniu brał udział Z-ca Szefa d/s SB w Rabce por. M. Batkiewicz. TW przyjął nas na terenie parafii. TW był swobodny w swoich wypowiedziach.

Sporządził:

chor. Stanisław Krawiec

– k. 62 Informacja spisana ze słów tw Meteor, Rabka 29.05.1987 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– z parafii pw. Św. Teresy na pielgrzymkę do Tarnowa ks. proboszcz Kapcia złożył zamówienie na 3 autokary w PT „Śnieżnica” w Limanowej. Ksiądz proboszcz zrezygnował z wyjazdu autokarów do Krakowa, ponieważ Papież dłużej będzie przebywał w Tarnowie, gdzie odbędzie mszę świętą włącznie z beatyfikacją Marii Kuzkówny, natomiast w Krakowie będzie przebywał bardzo krótko i nie będzie tam odbywał mszy świętej ogólnej, lecz „dla wybranych osób”. Główne uroczystości jednak będą w Tarnowie i tam ks. proboszcz wysyła autokary. Poza tym do Krakowa jest lepsze połączenie koleją lub też autobusami kursowymi i kto chce z wiernymi jechać do Krakowa to może jechać indywidualnie. Opiekunami poszczególnych grup będą ks. wikarzy tj. ks. Nowak oraz ks. Strzelczyk.

– jak TW wiadomo również i ks. proboszcz z parafii Św. M. Magdaleny w Rabce złożył zamówienie na 5 autokarów i wszystkie te autokary chce wysłać do Tarnowa, a nie jak pierwotnie planował część tj. w liczbie 2 do Krakowa. Czemu nastąpiła taka zmiana, tego TW nie wie.

– odnośnie rozprowadzenia na terenie parafii św. Teresy w Rabce Ankiety „Patriotyzm” TW stwierdził, iż tylko było rozdanych tyle ankiet, ile zostało wręczonych ks. Nowakowi tj. ok. 50 sztuk. Ksiądz Nowak nie miał za zadanie zwiększenia liczby ankiety, lecz jedynie rozdanie ich w takiej ilości, chyba że dalszą kolportację powziął na własną rękę. Jak się TW orientuje, to ks. Nowak miał ostrą rozmowę z księdzem proboszczem Kapcią odnośnie dalszej kolportacji ankiety. Ks. proboszcz Kapcia zabronił jemu w dalsze rozkolportowanie ankiety, jak również polecił jemu zakończyć tę sprawę tzn. zebrać ankietę i przesłać ją zainteresowanemu.

– odnośnie komentarzy dot. wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce, która będzie się w m-cu czerwcu TW stwierdził, iż komentarze wśród kleru na ten temat są zróżnicowane. Jedni stwierdzają, iż wizyta ta dużo da dla osób duchownych, zwiększy, jak również pogłębi wiarę wiernych, zapoczątkuje dialog tzw. „właściwy” pomiędzy Watykanem, Episkopatem a Rządem PRL. Z drugiej natomiast strony władze PRL poczują się silni, a także podniesie się ich autorytet na zachodzie. Druga formułka jest komentowana jednak przez nielicznych księży. Ogólnie jednak można stwierdzić, iż wizyta Papieża w Polsce będzie owocna dla porozumienia.

Zadania

w związku ze zbliżającą się wizytą Papieża w Polsce zleciłem zadanie zebrania komentarzy wśród kleru co do tej wizyty,

– informowanie o sytuacji w dekanacie rabczańskim

Planowane przedsięwzięcia

– sporządzić wyciągi do prowadzonych podteczek, SOS „Ankieta”, TEOK i TEOP.

Informacja

Spotkanie następne zaplanowano w m-cu lipcu po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Sporządził:

chor. S. Krawiec

– k. 66 Informacja spisana ze słów tw ps. Meteor, Rabka 7.09.1987 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– W rejonie dekanatu rabczańskiego nastąpiły zmiany personalne w parafii:

– Spytkowice (zmiana wikarego)

– Raba Wyżna (zmiana wikarego)

– Ponice (zmiana proboszcza)

W parafii pw. św. M. Magdaleny oraz św. Teresy nie nastąpiły żadne zmiany TW stwierdził, że tak małe zmiany w dekanacie rabczańskim prawdopodobnie miały związek z przygotowaniami do wizyty Papieża i kuria krakowska nie miała zbytnio czasu na dokonywanie zmian kadrowych, chyba że któryś z proboszczy prosił kardynała Macharskiego o zmiany

– ks. Andrzej Zwoliński uspokoił się z głoszeniem wrogich kazań. W ogóle to jego zachowanie jest zastanawiające. Stał się bardzo skryty oraz milczący. Nie utrzymuje bliższych kontaktów z księżmi z rejonu dekanatu rabczańskiego. Z tego, co TW jest zorientowany, to zmiana jego nastąpiła po zawróceniu jego z przejścia zagranicznego. W ogóle to księża byli zdziwieni, że on otrzymał paszport. Prawdopodobnie z księdzem Zwolińskim rozmawiali bezpośrednio, gdy został zawrócony z przejścia granicznego pozostali księża z parafii św. M. Magdaleny próbując jemu wytłumaczyć, iż sam sobie dopomógł. W tym przypadku ksiądz Zwoliński chyba obraził się na nich za tę rozmowę i dlatego też bardzo mało się z nimi spotyka i rozmawia.

– na terenie dekanatu rabczańskiego od dnia 1987-09-13 do dnia 1987-09-20 w każdej parafii trwać będzie Tydzień Kongresu Eucharystycznego. Będą odbywane msze święte, a takie przeprowadzana będzie spowiedź powszechna. Do poszczególnych parafii w wyznaczone dni będą przyjeżdżać do pomocy księża z innych parafii dekanatu rabczańskiego.

– do chwili obecnej na terenie dekanatu rabczańskiego nie odbyła się konferencja.

Zadania

– informować o zachowaniu ks. Zwolińskiego

– informować o zmianach zachodzących w dekanacie rabczańskim oraz o warzniejszych [sic] wydarzeniach

Planowane przedsięwzięcia

Sporządzić wyciągi do TEOK

Uwagi ze spotkania

Spotkanie nasze odpowiadało warunkom konspiracji. TW zachowywał się swobodnie, rzeczowo i szczerze udzielał odpowiedzi.

W trakcie spotkania wręczyłem TW butelkę koniaku „French Brandy” wartości 3000 zł. TW zaskoczony był prezentem, a jednocześnie bardzo zadowolony. Wspólnie wypiliśmy po 3 lampki koniaku w trakcie rozmowy.

Informacja

Spotkanie nasze następne zaplanowaliśmy w m-cu październiku po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Sporządził:

chor. S. Krawiec

– k. 70 Informacja spisana ze słów tw ps. Meteor, Rabka 20.11.1987 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– w dniach od 6.12 do 12.12 parafia pw. św. Teresy organizuje pielgrzymkę do Rzymu. Organizatorem tej pielgrzymki jest proboszcz Józef Kapcia.

– w dniu 1987-11-18 w dekanacie rabczańskim przebywał Kardynał Macharski. Powodem jego wizyty było bierzmowanie w parafii pw. św. M. Magdaleny w Rabce. W trakcie pobytu nie stwierdzono akcentów negatywnych politycznie.

Po zakończeniu bierzmowania odbyło się spotkanie Kardynała Macharskiego z duchownymi. Nie poruszano tam spraw politycznych. Dotyczyło to wyłącznie działalności dekanatu oraz samej parafii Rabka.

– odnośnie ks. Andrzeja Zwolińskiego to TW oświadczył, iż jego postępowanie to osobna karta historii. Stwierdził, iż on już się uspokoił ze swoimi kazaniami, jednakże na moje stwierdzenie, iż ks. Andrzej Zwoliński w dniu 1987-11-11 o godzinie 18,30 wygłosił kazanie o wrogiej treści. TW stwierdził, iż jest on niepoważnym człowiekiem i całe duchowieństwo rabczańskie z tego powodu cierpi. TW zdaje sobie sprawę, iż z powodu jego negatywnej postawy szereg spraw dla duchowieństwa nie zostało i nie zostanie załatwionych. Nie wspominał tu, o jakie sprawy chodzi.

Powiedział, iż gdyby ktoś nie znał ks. Zwolińskiego, to nigdy by nie przypuszczał, że jest on zdolny do wygłoszenia kazania o wrogiej negatywnie politycznej treści. W trakcie kiedy TW przebywa w parafii św. M. Magdaleny w Rabce z okazji różnych spotkań, to ks. Andrzej Zwoliński siedzi zawsze pokorny i cichy, nie zabierając głosu, chyba że zostanie o to poproszony przez któregoś z księży lub też dziekana ks. Janikowskiego.

TW stwierdził, iż na pewno na jego negatywną działalność mają wpływ osoby świeckie, które w przeszłości działały w „S”.

Podczas mojej rozmowy z TW obecny był Z-ca Szefa d/s SB por. M. Batkiewicz, który zabierając głos stwierdził, iż to ks. Zwoliński ma wpływ na osoby świeckie, a nie odwrotnie i może dać parę przykładów na ten temat. Wówczas TW powiedział, iż jego negatywna działalność polityczna do niczego jego nie doprowadzi, ponieważ duchowny powinien zajmować się działalnością, a w trakcie kazań powinien głosić Słowo Boże. Stwierdził, iż nie jest to tylko jego zdanie, ale szeregu księży z dekanatu rabczańskiego. A co do dalszej postawy ks. Zwolińskiego powinien definitywnie wypowiedzieć się Kardynał Macharski. Prawdopodobnie ks. Zwoliński odejdzie z parafii św. M. Magdaleny.

– odnośnie czytania Listu Episkopatu Polski dot. wydania książki „Życie w rodzinie”, w której było zbyt szeroko opisane życie seksualne, TW stwierdził, iż faktycznie osoby, które doprowadziły do wydania tej książki, popełniły błąd, który doprowadził do poróżnienia wiernych. Są tam ukazane sprawy seksualne zbyt ordynarnie. Tw stwierdził, iż owszem taka książka traktująca o życiu rodzinnym dla uczniów jest potrzebna, ale z pewnymi korektami. On jest za tym, aby taka książka była w wydaniu.

– przy parafii pw. św. Teresy w Rabce zostało utworzone duszpasterstwo Służby Zdrowia. Oddzielne od parafii św. M. Magdaleny w Rabce. Do tego duszpasterstwa należą przeważnie osoby pracujące w IMiDz w Rabce. Nie ma ono działalności politycznej, lecz prowadzone są rozmowy na tematy wychowawcze oraz opiekuńcze nad chorymi.

Do pracy duszpasterskiej Służby Zdrowia jest oddelegowany ks. Krzysztof Strzelczyk. Jest to pozytywny duchowny. Nigdy nie miał prowadzonych kazań o treści politycznej. Nie zajmuje się również działalnością negatywną politycznie.

Planowane przedsięwzięcia

– z otrzymanych informacji sporządzić wyciągi do TEOK Zwoliński oraz TEOP.

Zadania

zadań nie przekazywano

Informacja

Spotkanie następne zaplanowano w m-cu grudniu po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Uwagi ze spotkania

spotkanie nasze odbyło się w pomieszczeniach tut. RUSW z uwagi na to, iż TW załatwiał sprawy paszportowe. W trakcie spotkania obecny by Z-ca Szefa d/s SB por. M. Batkiewicz.

TW zachowywał się swobodnie oraz szczerze udzielał informacji. Z racji tej, iż TW spieszył się do Krakowa, nasza rozmowa nie mogła się rozwinąć, ale przyrzekł, że podczas następnego spotkania sobie porozmawiamy.

Sporządził:

chor. S. Krawiec

– k. 74 Informacja spisana ze słów tw ps. Meteor, Rabka 10.02.1988 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– Ksiądz proboszcz z parafii Łętownia bardzo sobie chwali przyznanego jemu do pomocy wikariusza Teodora Kiliana. Z tego też powodu ma ks. Kowalik więcej czasu na spotkania towarzyskie z księżmi z dekanatu rabczańskiego oraz mszańskiego, i makowskiego. Martwi jego jednak budowa kaplicy oraz punktu katechetycznego w Naprawie. Wiecznie brak jest jakiegoś materiału. Ponadto wierni miejscowości Naprawa niezbyt chętnie podejmują się prac przy wspomnianej budowie, a i sprawy finansowe nie wyglądają zbyt dobrze wśród wiernych z parafii Łętownia oraz Naprawa.

– w Rabce przy ulicy Ciche zamieszkuje ksiądz Stach Sylwester, jest to nowo przybyły ksiądz z diecezji kieleckiej w miejsce księdza Wileńskiego, który został przeniesiony do Żywca. Dom, w którym zamieszkuje obecnie, ksiądz Stach Sylwester, jest wykupiony przez diecezję kielecką, ale jak wynika z informacji TW, to dom ten diecezja kielecka chciała sprzedać UMiG w Rabce w roku 1987. W tej sprawie do Naczelnika UMiG Luby przybyli przedstawiciele diecezji kieleckiej celem sfinalizowania sprzedaży domu. Wszystko już było tzn. wstępne rozmowy załatwione, a w ostatnim momencie UMiG w Rabce wycofał się z tej transakcji. W domu diecezjalnym kurii kieleckiej oprócz księdza zamieszkiwały siostry zakonne Urszulanki. Od około 3 lat zakonnice nie przebywają w tym domu, ze względu na warunki lokalowe. Księża przyjeżdżający do tego domu w Rabce są na warunkach zdrowotnych nie wykonujących żadnych czynności duszpasterskich. Obecnie przebywający ksiądz Stach Sylwester również przebywa w tym domu z uwagi na zły stan zdrowia, konkretnie ze względu na dolegliwość i niedomagania czynności serca. Jak to określił jego TW, „jest to chudzina małego wzrostu”. Owszem, odprawia on czasem nabożeństwo w kapliczce przy ul. Cichej, ale tylko za zgodą księdza proboszcza parafii św. Teresy Józefa Kapcia.

– odnośnie postawy księdza Andrzeja Zwolińskiego z parafii św. M. Magdaleny w Rabce, TW stwierdził, iż dzięki jego kazaniom o treści negatywnej politycznie zauważył zwiększoną ilość wiernych, którzy przybywają na msze święte do parafii św. Teresy. W/g jego zdania, ksiądz Zwoliński swoim postępowaniem niczego dobrego nie uczynił. TW jest zorientowany, iż ksiądz Andrzej Zwoliński do Rabki przybył z Andrychowa za karę i że za jego przyczyną osoba świecka z Andrychowa przebywa w ZK. Na moje pytanie, dlaczego ksiądz proboszcz, a zarazem dziekan dekanatu rabczańskiego toleruje negatywne wypowiedzi polityczne księdza Zwolińskiego oraz to, że z inicjatywy księdza Zwolińskiego wywiesza się w gablocie przy Kościelnej różnego rodzaju pisma oraz zdjęcia dot. spraw politycznych. TW oświadczył, iż na pewno ksiądz dziekan nie jest w pełni zorientowany odnośnie treści kazań głoszonych przez Zwolińskiego, jak również zapewne nie oglądał jeszcze gabloty przy Kościelnej. Wobec czego, ja z kolei opowiedziałem jemu, co obecnie tam jest w gablocie zawieszone. TW oświadczył, iż z ciekawości przejdzie się do M. Magdaleny i zobaczy, co tam faktycznie ksiądz Zwoliński wywiesił. Sam TW przyznał mi, że po moim opowiadaniu o gablocie jest zaskoczony taką postawą księdza Zwolińskiego. Przecież, jak to TW określił, ksiądz powinien łączyć, a nie dzielić wiernych. Powiedział to na tej podstawie, iż pewnego dnia pod koniec roku 1987 do jego parafii omyłkowo nadeszło pismo, gdzie wierni skarżyli się na księdza Zwolińskiego, iż z uwagi na jego negatywne kazania polityczne w rodzinach dochodzi do rozłamu. List ten oddał księdzu Janikowskiemu. TW stwierdził, że ksiądz Zwoliński ma chyba to już zakodowane w swoim umyśle walkę polityczną, co oczywiście nie przysparza jemu chwały nie tylko wśród wiernych, ale i samych osób duchownych. Osoba duchowna jest po to, ażeby głosić Słowo Boże, łączyć, a nie dzielić. Poza tym ksiądz Zwoliński w trakcie spotkań z księżmi nigdy nie był partnerem do rozmowy z uwagi na jego postawę i sposób myślenia. A to, że jest w dalszym ciągu w Rabce, może to być spowodowane tym, iż kuria krakowska wybiera tzw. mniejsze zło, ponieważ autorytet wśród rabczan podupada, a gdzie indziej na nowej placówce mógłby jeszcze bardziej występować negatywnie. Taki sam przykład podał TW, księdza Chojnackiego z Juszczyna, gdzie miejscowi wierni mają już jego dosyć. TW stwierdził, iż kiedyś miał rozmowę z jednym z wiernych należącym do parafii św. Teresy, który zaproponował TW, ażeby ten sprowadził na rekolekcje księdza Chojnackiego, gdyż kiedyś był on w Juszczynie i słyszał on jego tzn. Chojnackiego kazanie. TW odpowiedział jemu, iż od zaproszeń i decyzji to jest on, a nie wierny.

Do mnie TW oświadczył, iż bardzo chętnie przykułby tego wiernego na miesiąc do kościoła w Juszczynie, a po miesiącu spotkałby się ponownie z wiernym i zapytał się jego o wrażenia. Dlatego też wierni z parafii M. Magdaleny przychodzą do kościoła św. Teresy, ponieważ dosyć mają już kazań ks. Zwolińskiego. A to, że ksiądz Janikowski nie ma wpływu na ks. Zwolińskiego, jest chyba spowodowane poleceniem kurii krakowskiej, która jak TW zaznaczył wybiera mniejsze zło, ale to są tylko domysły TW.

Kiedyś TW rozmawiał z ks. Janikowskim na temat Zwolińskiego i ten się bardzo zdenerwował, stwierdzając przy tej rozmowie, że on tzn. Janikowski ma dość ks. Zwolińskiego, ale co on ma zrobić, wykazał przy tym jakąś bezradność.

– przy parafii św. Teresy istnieje duszpasterstwo Służby Zdrowia. Opieką nad duszpasterstwem sprawują księża wikariusze. W przeważającej części uczestnikami tegoż duszpasterstwa są pracownicy IMiDz w Rabce. praca księży polega na wytworzeniu atmosfery wspólnoty połączenia wszystkich ludzi tzw. pojednania. Nie ma w ogóle mowy o działalności negatywnej politycznie.

Zadania

– informować o postawie księdza Andrzeja Zwolińskiego

– informować o sytuacji w dekanacie rabczańskim

– informować o negatywnych komentarzach odnośnie syt. społ. polit. w kraju

Planowane przedsięwzięcia

– z otrzymanych informacji sporządzić wyciągi do TEOK

Informacja

Spotkanie następne zaplanowano w m-cu marcu po uprzednim kontakcie telefonicznym

Sporządził:

chor. S. Krawiec

– k. 83 Informacja spisana ze słów tw „Meteor”, Rabka 13.04.1988 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– na początku m-ca maja w prafii św. Teresy odbędą się 2 imprezy religijne:

– w pierwszym tygodniu m-ca misje święte. Podczas misji świętej przyjadą księża zakonni Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy będą głosili homilię. Są to osoby znane TW z radykalnej postawy. Nie zajmują się oni działalnością negatywną politycznie. Nazwisk TW nie wymieniał.

– w dniu 1988-05-15 w parafii św. Teresy odbędzie się wizytacja kanoniczna wraz z bierzmowaniem młodzieży. W związku z tym przyjedzie ksiądz biskup Groblicki.

– ksiądz Jan Nowak wikariusz parafii św. Teresy miał wypadek drogowej na terenie Krakowa. W związku z tym ma on złamaną nogę i przebywa w szpitalu na terenie Krakowa. Jak wynika z rozmowy, jaką przeprowadził TW z lekarzem opiekującym się ks. Nowakiem, to będzie on wyłączony z pracy duszpasterskiej przez okres 3 m-cy.

TW jest zorientowany, że ksiądz Nowak był sprawcą kolizji drogowej i prosił mnie o interwencję w tej sprawie.

– na terenie dekanatu rabczańskiego nie odbyły się spotkania i narady dekanalne. Spotkania księży odbywały się podczas trwających rekolekcji wielkopostnych i spowiedzi w poszczególnych parafiach.

W trakcie trwania rekolekcji wielkopostnych nie było żadnych kazań o treści negatywnej politycznie.

Zadania

– informować o sytuacji w dekanacie rabczańskim

– informować o negatywnych komentarzach wśród osób duchownych na temat syt. społ. polit.

Planowane przedsięwzięcia

– sporządzić wyciągi do TEOK ks. Nowak oraz podteczki „pobyt biskupów”

Informacja

Spotkania następne zaplanowano w m-cu maju po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Sporządził:

chor. S. Krawiec

– k. 86 Informacja spisana ze słów tw „Meteor”, Rabka 1.06.1988 r., Tajne spec. znaczenia, Egz. poj.

– Ksiądz Jan Nowak po pobycie w Szpitalu w Krakowie z powodu wypadku drogowego powrócił do parafii pw. św. Teresy w Rabce. Jednakże w dalszym ciągu jest wyłączony z pracy duszpasterskiej uwagi na uraz rzepki kolanowej. Obecnie jeździ do Szpitala w Zakopanem celem dalszej rehabilitacji nogi. W/g TW ksiądz Nowak Jan stał się jeszcze bardziej apatyczną osobą, jak przed wypadkiem. W ogóle nie zabiera głosu na temat spowodowania przez siebie wypadku drogowego w Krakowie. Stwierdził jedynie, iż wszystko jest w ręku Boga. Zależy mu jednak, ażeby nie było rozgłosu w tej sprawie, ale z uwagi na swój charakter nie chce tego pokazać. TW stwierdził, iż nie rozumie już księdza Jana Nowaka, ponieważ w pierwszej fazie po wypadku ksiądz Jan Nowak rozmawiając z TW mówił, iż chciałby odzyskać prawo jazdy, a także ażeby nie było dla niego jakiś konsekwencji z powodu wypadku /było to z winy ks. Jana Nowaka/, a obecnie ksiądz Jan Nowak zachowuje postawę bierną. Z tego, co się TW orientuje, to ksiądz Jan Nowak zostanie w m-cu sierpniu przeniesiony na inną parafię.

– w pierwszym tygodniu m-ca maja br. na terenie parafii św. Teresy w Rabce odbywały się rekolekcje, podczas których msze święte z kazaniem prowadzili księża zakonni z zakonu Bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej. W trakcie trwania tych rekolekcji akcentów pozareligijnych nie stwierdzono.

– w trakcie spotkania z TW zadałem jemu pytanie odnośnie ewentualnych przeniesień księży w m-cu sierpniu br. TW stwierdził, iż w zeszłym roku w dekanacie rabczańskim najmniej było przeniesień, wobec czego w tym roku w dekanacie rabczańskim nastąpi większa rotacja kadrowa. Stwierdził to na podstawie rozmowy, jaka miała miejsce podczas pobytu biskupa Groblickiego w parafii św. Teresy w Rabce w dniu 15-05-88 podczas jego wizytacji kanonicznej. Zaproszeni księża przez proboszcza tamtejszej parafii tj. św. Teresy zadawali pytania księdzu biskupowi Groblickiemu odnośnie przeniesień. Biskup Groblicki stwierdził, iż obecnie trwają prace w Kurii Krakowskiej odnośnie przeniesień personalnych, ale konkretnie nazwisk księży nie wymieniał.

TW jest zorientowany, iż z jego parafii tj. św. Teresy zostanie przeniesiony ksiądz Jan Nowak. Natomiast, o ile chodzi o parafię św. M. Magdaleny w Rabce, to zostanie na pewno przeniesiony ksiądz Andrzej Zwoliński. TW stwierdził, że na pewno „ponieważ z tego, co się orientuje, to każdy z księży ma już dosyć księdza Andrzeja. Nie dlatego, że podczas kazań głosi politykę, lecz z uwagi na jego osobowość. Jest on nie do współżycia. Ma swój sposób postępowania i poglądów. Tylko on ma rację a nikt inny, a w szczególności na tle tzw. „konika”, jakim jest historia. TW stwierdził, iż bardzo mało rozmawiał z księdzem Andrzejem, ale sam odniósł takie wrażenie jakby Zwoliński wszystkie rozumy pozjadał. Nie da on się lubić. Jest to zdanie większości księży.

– w ostatnim czasie Papież Jan Paweł II powołał dwóch nowych biskupów w Kurii Krakowskiej, a mianowicie ks. Nycza i ks. Szkodoń. W dniu 1988-06-04 w Katedrze w Krakowie odbędzie się ich konsekracja. TW również się wybiera na tę uroczystość. Są to młodzi biskupi w wieku 42 lat i 38. TW znał tych księży, gdyż kiedyś współpracował razem z nimi. Stwierdził ponadto, iż dobrze się stało, że w takim młodym wieku się zostaje biskupami. Ludzie młodzi mają inny pogląd na sprawy tak świeckie, jak i duchowne.

Zadania

– w dalszym ciągu informować odnośnie sytuacji w dekanacie rabczańskim

– informować o negatywnej postawie ks. A. Zwolińskiego

– informować o negatywnych komentarzach wśród kleru rabczańskiego odnośnie sytuacji społ. polit. w kraju

Planowane przedsięwzięcia

-z otrzymanych informacji sporządzić wyciągi do TEOK ks. Jan Nowak, ks. Zwolińskiego

Informacja

– Spotkanie następne zaplanowano w m-cu lipcu po uprzednim kontakcie telefonicznym

Sporządził:

chor. Stanisław Krawiec

lustratorpolski

fot. IPN

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz