Lubuszanie uczcili pamięć wielkopolskiego zrywu narodowego

Lubuski oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego przypomniał mieszkańcom regionu jego udział w niepodległościowym zrywie narodowym. Walki Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku po wizycie w Poznaniu pianisty i polityka Ignacego Jana Paderewskiego i wyrwało z zaboru niemieckiego prawie całą Wielkopolskę, toczyły się również na terenach w obrębie dzisiejszego województwa lubuskiego, w okolicy Kargowej oraz Babimostu. A polska mniejszość zamieszkująca tereny Zielonej Góry czynnie wspomagała poznańskich powstańców, wysyłając im pieniądze, sprzęt i materiały wojenne. W związku ze 101 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, lubuski oddział TPPW zorganizował uroczystości pod pomnikiem Dobosza Powstania Wielkopolskiego, aby propagować tak małą ciągle jeszcze wiedzę o powstaniu i jego znaczeniu dla całego polskiego narodu a nie tylko mieszkańców Wielkopolski oraz o patriotycznej postawie i pracy społeczeństwa, a szczególnie o znaczącym udziale w walkach kobiet i dzieci.


Na podstawie gazetalubuska.pl

Dodaj komentarz