Kętrzyn zaprasza do zwiedzania wyremontowanego zamku krzyżackiego (+video)

Zamek krzyżacki w Kętrzynie – gotycka budowla znad Gubra wzniesiona w II połowie IV wieku, pierwotnie była siedzibą prokuratora kętrzyńskiego.

W 1945 roku zamek został spalony, odbudowany w latach 1962 – 1967 na wzór pierwotnego, gotyckiego kształtu.

W 2018 roku rozpoczęły się prace remontowe w ramach realizowanego projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Efektem końcowym prowadzonych prac jest termomodernizacja Zamku oraz dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Realizowany projekt zakłada także rewitalizację i odtworzenie  w formie trwałej ruiny baszt oraz południowego i wschodniego muru obronnego Zamku krzyżackiego.

Po remoncie uroczyste otwarcie odbyło się 25 lipca br. Kompleksowo odremontowany Zamek w Kętrzynie z urozmaiconą ofertą kulturalną, jego promocja poza granicami Regionu mają kierować do miasta coraz większą liczbę turystów. Nowością, która na pewno wzbudzi duże zainteresowanie jest interaktywny systemem do projekcji i multimedialna makieta miasta Kętrzyn.

Obecnie w Zamku znajduje się Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego z nowoczesną multimedialną makietą 3D, Galeria Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

Muzeum w swych zbiorach posiada wiele przedmiotów związanych z historią Miasta i Regionu. To tutaj znajdziecie Państwo eksponaty z dziedziny rzemiosła artystycznego, sztuki, historii, jak również archiwalia zabezpieczone przez założycielkę Muzeum – Zofię Licharewą. 

Na szczególną uwagę zasługują kolekcje rzeźb z końca XV w., epitafia z XVI-XVIII w., chorągiew pogrzebowa, zbiór danych pieczęci miejskich i cechowych. Prawdziwą ucztą dla numizmatyków będzie kolekcja monet i medali z XVII-XIX w.

Źródło i foto: UM Kętrzyn

Dodaj komentarz