Jest decyzja w sprawie historycznej świetlicy dawnej Stoczni Szczecińskiej

Niszczejąca od lat historyczna świetlica byłej Stoczni Szczecińskiej, w której zostało w 1980 roku podpisane porozumienie sierpniowe pomiędzy przedstawicielami strajkujących robotników, a komunistycznymi władzami odmieniające bieg historii Polski, ma szansę stać się jednak w najbliższej przyszłości miejscem pamięci oraz centrum edukacyjnym i kulturalnym. Po wielu przepychankach pomiędzy szczecińskim magistratem, który w roku 2015 stał się jej właścicielem, a ministerstwem kultury w sprawie przyszłości tego niezaprzeczalnego dziedzictwa narodowego, jest decyzja MKiDN dotycząca losu obiektu po dawnej stoczni.        

Jak donoszą serwisy regionalnych mediów, to powołany do życia w Szczecinie w ramach porozumienia MKiDN z Komisją Krajową NSZZ Solidarność, oddział Instytutu Działalności Solidarności ma w efekcie końcowym zająć się zarówno remontem jak i adaptacją obiektu na potrzeby ekspozycji spuścizny szczecińskiej Solidarności oraz prowadzeniem ,,działalności kulturalnej związanej z dziedzictwem Solidarności” już po zakończeniu inwestycji. Wyremontowany budynek po dawnej Stoczni Szczecińskiej ma się stać również siedzibą szczecińskiego oddziału IDS.             

Z informacji MKiDN w tej sprawie wynika, że przedstawiciele Instytutu Dziedzictwa Solidarności prowadzą już z władzami Szczecina rozmowy na temat warunków przejęcia przez instytucję budynku historycznej świetlicy oraz terenu, na którym jest posadowiony. Ministerstwo kultury zobowiązało się do wszczęcia w porozumieniu z NSZZ Solidarność procedury zmiany statutu IDS, tak aby zadania postawione utworzonemu szczecińskiemu oddziałowi IDS wchodziły w jego zakres.        

Opracowanie BC 
Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz