XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Już niewiele dni pozostało do zakończenia I etapu XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio, nad którym patronat medialny roztoczył Dziennik Bałtycki, ale można jeszcze wziąć w nim udział. W tym roku myślą przewodnią humanistycznego konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, adresowanego do młodzieży jest niezwykle trafnie wpisujące się w czasy kryzysu wiary i zaniku wartości hasło zaproponowane przez ojca Macieja Ziębę, założyciela Instytutu Tertio Millennio oraz organizatora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku: ,,Święty Kościół grzesznych ludzi”.          

Do 31 marca uczniowie szkół średnich mogą wziąć udział w konkursie, rozwiązując w ramach pierwszej selekcji quiz online, po rejestracji na stronie konkurspapieski.pl. Ci, którzy przejdą zwycięsko cztery etapy rywalizacji moga liczyć na niezwykłe nagrody. Jedną z nich jest … wycieczka do Rzymu, ale nie tylko ta nagroda zachęca do udziału w konkursie i sprawdzenia swojej wiedzy o pontyfikacie papieża Polaka.                     

Na zwycięzców oprócz cennych książek i nagród rzeczowych  czekają też ,,złote indeksy”, upoważniające do studiowania na wybranych kierunkach kilku prestiżowych polskich uczelni. Wśród nich Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.               

Konkurs składa się z czterech etapów. Uczniowie, którzy poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania quizu przejdą do etapu II, w którym 13 kwietnia rozwiążą trudniejszy test również online. Zwycięzcy zostaną poddani kolejnej próbie, tym razem będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również dojrzałością przemyśleń pisząc esej inspirowany nauczaniem Jana Pawła II, na wybrany z trzech proponowanych przez organizatora temat, oczywiście związanych z hasłem przewodnim tegorocznej edycji. Będą mieli na to czas od 16 kwietnia do 14 maja. Etap finałowy dla najlepszych, to 12 czerwca obrona własnych prac przed specjalną kilkuosobową komisją.           

    
Więcej o konkursie na stronie:     

https://m.facebook.com/pg/KonkursPapieski/about/?ref=page_internal&mt_nav=0

Opracowanie BC 

Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz