„Państwo, które godzi w porządek ustanowiony przez Boga nie ma przyszłości” – kazanie ks. prof. Tadeusza Guza z 23 marca 2021 r. – AKTUALIZACJA po usunięciu z Youtube

… dostępu do sakramentów świętych duchowieństwu katolickiemu i ludowi bożemu będącemu w stanie łaski nikomu nie wolno ograniczać. Ani papieżowi, ani biskupom, ani kapłanom, ani świeckim wiernym, ani żadnemu rządowi i żadnej władzy państwowej. Ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej ani na świecie.

Film zamieszczony pierwotnie na Youtube został wycięty przez cenzurę. Poniżej dowód jej ingerencji.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz