MSZ: Polska i Węgry będą razem pomagać ofiarom prześladowań religijnych

MSZ informuje:

Polska i Węgry będą razem pomagać ofiarom prześladowań religijnych

– Mam nadzieję, że podpisane memorandum umożliwi niesienie bezpośredniej pomocy prześladowanym grupom religijnym, zwłaszcza chrześcijanom, ale także ludziom wszystkich innych wyznań. Będziemy ich wspierać oraz działać na rzecz podniesienia międzynarodowej świadomości na temat rosnącej skali naruszeń jednego z podstawowych praw człowieka: prawa do wolności wyznania i głoszenia swoich przekonań – powiedział wiceminister Paweł Jabłoński w Budapeszcie.

Wizyta wiceministra Pawła Jabłońskiego w Budapeszcie. Dwudniowa wizyta na Węgrzech odbywa się na zaproszenie sekretarzu stanu Węgier Tristana Azbeja, ministra do spraw pomocy prześladowanym chrześcijanom i programu Hungary Helps.

Kluczowym punktem spotkania było zawarcie Porozumienia o współdziałaniu w celu promocji stabilności, odbudowy i pojednania przez współpracę humanitarną i rozwojową w odpowiedzi na kryzysy humanitarne i prześladowanie mniejszości religijnych na całym świecie („Memorandum of Understanding to Advance Stabilisation, Recovery and Reconciliation through Humanitarian and Development Cooperation in Response to Humanitarian Crises and the Persecution of Religious Minorities Worldwide”).

Podczas rozmów ministrowie podkreślili znaczenie międzynarodowej współpracy w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla wolności religii i zadeklarowali chęć działania na rzecz wsparcia chrześcijan i innych grup wyznaniowych cierpiących prześladowania z powodu swoich przekonań. Szczególne wsparcie powinno trafiać do osób najbardziej narażonych: dzieci, kobiet, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, a więc tych, którzy ponoszą najdotkliwsze skutki kryzysów humanitarnych. – Potrzeby najsłabszych są głównym priorytetem Polskiej pomocy – podkreślił wiceminister Jabłoński. – Wśród nich są również mniejszości religijne, społeczności przesiedlone i prześladowane na całym świecie. Ich ochrona należy do najważniejszych celów polskiej polityki zagranicznej. Prawo do wyznawania i głoszenia swoich przekonań jest jednym z podstawowych praw człowieka, a zadaniem państw takich jak Polska i Węgry jest ochrona tego prawa, zgodnie z chrześcijańskimi i humanistycznymi wartościami którymi kierujemy się w naszej polityce – dodał.

Wiceminister Jabłoński spotkał się również p. Zsoltem Némethem, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Uczestnicy spotkania z uznaniem odnotowali współpracę Polski i Węgier w zakresie problematyki wolności religii i przekonań, w tym w ramach Sojuszu na rzecz wolności Religii, którego oba państwa są członkami założycielami. Podczas rozmowy poruszono również tematy dwustronne, podkreślając wagę tych relacji także w trudnym czasie pandemii. Wiceminister Jabłoński wspomniał majową wizytę w Budapeszcie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i wyraził nadzieję, że już wkrótce dojdą do skutku kolejne wizyty wysokich urzędników polskich i węgierskich, przesunięte powodu wybuchu koronawirusa.

Współpraca w obrębie Grupy Wyszehradzkiej, w tym priorytety polskiej prezydencji, a także kwestie ekonomiczne będą tematami jutrzejszej rozmowy Pawła Jabłońskiego z wiceministrem Istvánem Joó, podsekretarzem stanu ds. rozwoju eksportu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu. We wtorek wiceszef polskiej dyplomacji spotka się również z przedstawicielami węgierskiej Polonii.

źródło: MSZ

Dodaj komentarz