Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Leżajsku lek. med. Leszek Solarz zachowuje się, jakby posiadł Władzę Biskupią a może i Papieską

Stowarzyszenie Europa Tradycja wraz z trzema innymi katolickimi organizacjami zorganizowało konferencję prasową pod kościołem św. Krzyża w Rzeszowie, która poświęcona była przypadkom prowadzenia postępowań sanitarnych skierowanych przeciwko kapłanom Kościoła.

Europa Tradycja, Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu, Stowarzyszenie Jaślanie – Łączy nas Jasło i stowarzyszenie Mieszkańców Krosna zgodnie przekonywali, że zwołali konferencję w związku z pismem skierowanym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku do lokalnych parafii zalecające podawanie komunii na dłonie. Zdaniem przedstawicieli organizacji to ograniczenie prawa do wolności religijnej, a to ich zdaniem prawo najbardziej podstawowe, gwarantowane w konstytucji.

Artur Mezglewski, Stowarzyszenie Prawo Na Drodze – Jest wolność indywidualna i wspólnotowa. Prawo do komunii, do sakramentów jest prawem podmiotowym. To prawo człowieka, a nie prawo Kościoła. Nie można tego ograniczyć. Nawet papież nie może ograniczyć sumienia, bo jeżeli ktoś uważa, że postępuje zgodnie z sumieniem, to nikt mu tego nie może zabronić.

Ludwik Skurzak ze Stowarzyszenia Europa Tradycja zaznaczył również, że władza państwowa, decydując o sprawach wewnątrzkościelnych, łamie tym samym zapisy umowy konkordatowej. Uczestnicy konferencji apelowali do biskupów o ujęcie się za swoimi księżmi i parafianami, wobec których toczą się postępowania administracyjne.

Źródło:Aktualności

Za: TVP3 Rzeszów

Dodaj komentarz