Francja: Rada Stanu nakazuje zniesienie ograniczeń dotyczących ceremonii religijnych. A w Polsce ?

Czyżby „Sól straciła smak i na cóż się przyda , tylko na wyrzucenie, na podeptanie”

Dekret premiera Francji z 11 maja 2020 r. określił ogólne środki, dotyczące znoszenia ograniczeń w ramach stanu pogotowia epidemiologicznego. Artykuł 10 ust. 3 wspomnianego dekretu stanowi, że w okresie kwarantanny zakazuje się wszelkich zgromadzeń lub spotkań w miejscach kultu religijnego, z wyłączeniem ceremonii pogrzebowych, które zostały ograniczone do 20 osób.

Francuska Rada Stanu (Conseil d’État) to najwyższy organ sądownictwa administracyjnego nad Sekwaną, opiniujący wszystkie projekty ustaw i dekretów rządowych. 18 maja jej sędzia nakazał rządowi zniesienie ogólnego i bezwzględnego zakazu gromadzenia się w miejscach kultu religijnego oraz wprowadzenie w jego miejsce środków proporcjonalnych do zagrożeń dla zdrowia i właściwych dla pierwszego etapu „znoszenia kwarantanny”. Orzeczenie to zostało wydane w następstwie wniosku o przeprowadzenie przyśpieszonego postępowania przed Radą Stanu, złożonego przez grupę osób fizycznych, a także stowarzyszeń, w tym przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, Civitas, Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, Bractwo Świętego Wincentego Ferreriusza, stowarzyszenie AGRIF oraz Chrześcijańską Partię Demokratyczną.

W orzeczeniu sędzia wskazał, że „jest możliwe wprowadzenie mniej rygorystycznych środków kontroli niż zakaz wszelkich zgromadzeń w miejscach kultu, przewidziany w dekrecie z 11 maja 2020 r.” z uwzględnieniem dopuszczalności zgromadzeń mniej licznych niż 10 osób w innych miejscach otwartych dla publiczności, przewidzianej w tym samym dekrecie. Wobec tego „ogólny i bezwzględny zakaz jest nieproporcjonalny do celu, jakim jest ochrona zdrowia publicznego”, a tym samym stanowi poważne i bezprawne naruszenie wolności wyznania. Należy tu przypomnieć, że wolność wyznania jest we Francji wolnością podstawową, której „zasadnicze elementy obejmują prawo do zbiorowego uczestnictwa w ceremoniach, w szczególności w miejscach sprawowania kultu religijnego”. Wobec powyższego Rada Stanu nakazała premierowi zmianę dekretu z dnia 11 maja 2020 r. w terminie ośmiu dni „poprzez podjęcie środków proporcjonalnych do zaistniałych zagrożeń dla zdrowia i stosownych do uregulowania zgromadzeń i spotkań w miejscach kultu religijnego”.

Orzeczenie Rady ukazuje brak logiki, a także stronniczość działań podejmowanych przez rząd w odniesieniu do warunków sprawowania kultu religijnego. Co więcej, uwydatnia głuche milczenie francuskiego episkopatu, uchylającego się od udziału w dyskusji i niezdolnego do obrony religii katolickiej we Francji – jego reakcja ograniczyła się do przyjęcia z zadowoleniem tego orzeczenia, o czym zapewnił Radio Watykańskie rzecznik prasowy francuskiego episkopatu, ks. Thierry Magnin; na szczęście w kraju nad Sekwaną istnieje wiele stowarzyszeń i ruchów tradycyjnych zaangażowanych w rzeczywistą obronę katolicyzmu.

O ile rząd nie będzie zwlekał z wprowadzeniem zmian, a ośmiodniowy termin nie wydłuży się w sposób nieuzasadniony, francuscy katolicy będą mogli godnie obchodzić święto Zesłania Ducha Świętego.

Źródła

Dodaj komentarz