Dość ideologii LGBT na KUL! Dość skandali ks. Wierzbickiego!

Są takie chwile, gdy nie można milczeć, bo milczenie jest formą przyzwolenia na zło, które dzieje się wokół nas.

Ta sprawa jest szokująca…!

Już od wielu lat na katolickiej uczelni jako kierownik katedry etyki wykłada osoba, która swoim działaniem niszczy Kościół i promuje ideologię LGBT!

Piszę o ks. prof. Alfredzie Wierzbickim, pracowniku naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To przerażające, że kolejne roczniki studentów uczy i formuje wykładowca jawnie wspierający polityczny ruch homoseksualny!

W ubiegłym miesiącu ks. Wierzbicki poręczył za znajdującego się wówczas w areszcie Michała Sz., pseudonim Margot. Wypowiadając się o aresztancie wykładowca KUL używał formy ona, choć Michał Sz. jest mężczyzną. W ten sposób wsparł ideologię gender, w myśl której płeć nie jest zjawiskiem biologicznym, wrodzonym i niezmiennym, ale konstruktem, który każdy może sobie wybrać i samodzielnie określić. Kierownik Katedry Etyki na katolickiej uczelni uległ neomarksistowskiej wizji świata i przyjął ją jako swoją.

Przygotowaliśmy także petycję, w której domagamy się odsunięcia ks. Wierzbickiego od pracy ze studentami i usunięcia go z uczelni. Stoimy na stanowisku, że działalność księdza jest szkodliwa zarówno dla społeczności uczelni, jak i dla jej renomy. Bronimy dobrego imienia KUL, bronimy studentów tej uczelni, aby mogli kształcić się i wychowywać do służby Bogu i Ojczyźnie w duchu wartości katolickich, poznając prawdziwą naukę Kościoła, a nie wypaczające ją interpretacje.

Proszę o złożenie podpisu pod tą ważną petycją.

Jest ona umieszczona pod linkiem:

https://www.twojepetycje.pl/petycje/zadamy-usuniecia-z-kul-ks-prof-alfreda-wierzbickiego/.

Po podpisaniu proszę przesłać ją wszystkim, którzy mogą chcieć wesprzeć walkę o utrzymanie katolickiego charakteru KUL.

Nasza bierność w tej sprawie będzie oznaczała, że milcząco zgadzamy się na skandale, jakich dopuszcza się ks. Wierzbicki.

Przed stu laty włoski komunista Antonio Gramsci rzucił hasło długiego marszu przez instytucje. Po latach widzimy, że skrajna lewica dociera nawet na katolickie uniwersytety. Stanowczo musimy zapobiec zawłaszczaniu kolejnych dziedzin życia przez lobbystów neomarksizmu. Dlatego domagajmy się od rektora KUL usunięcia z grona wykładowców osoby, która promuje homoideologię.

Kaja Godek
Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ
Inicjatywa #StopLGBT
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

Dodaj komentarz