Dlaczego coraz mniej osób przychodzi do kościoła? Synod w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej podejmuje problematykę kryzysu rodziny i wiary

Kryzys rodziny i wiary oraz zmniejszająca się liczba powołań. 
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej trwa Synod, zwołany przez biskupa Edwarda Dajczaka w lutym 2017 roku. To już drugi w prawie 50. letniej historii diecezji. Pierwszy trwał 4 lata i był powołany przez biskupa Ignacego Jeża w 1986 roku, a jego owocem był zbiór prawa diecezjalnego ustanowiony na podstawie prac komisji problemowych i sesji plenarnych, w których głos doradczy posiadali kapłani jak i świeccy wierni. 
Biskup Edward Dajczak kierując się dobrem lokalnego Kościoła, zaniepokojony sytuacją w kręgach kapłańskich, coraz częstszymi przypadkami odchodzenia od wiary oraz kryzysem rodziny zwołał przedstawicieli duchowieństwa i wiernych aby odpowiedzieć na pytania: „dlaczego coraz mniej osób przychodzi do kościoła, dlaczego coraz mniej osób przyjmuje komunię, dlaczego jest tak mało powołań, dlaczego księża odchodzą od wiary”, oraz „by pytać się i radzić innych kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie o to, jak docierać do współczesnego człowieka”. 
Sekretarz II Synodu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. dr Tomasz Tomaszewski: „W diecezji w tym i przyszłym roku odbędzie się 10 całodniowych sesji synodalnych z udziałem ponad 200 osób. Chcemy bardziej widzieć to, co w naszym przeżywaniu wiary tutaj, na tej ziemi konkretnie, na której żyjemy, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest tym, co rodzi owoce i pomnażać to, rozwijać, ale także zobaczyć to, co jest wyzwaniem dla nas dzisiaj tu konkretnie, problemem”. 
Biskup koszalińsko-kołobrzeski, Edward Dajczak: 
„Myślę, że my dzisiaj tego doświadczamy – ludzi, którzy się formalnie deklarują jako obecni w Kościele, a równocześnie i mentalnie i sposobem życia są od Ewangelii odlegli”. 

Więcej na TVP3 SZCZECIN 
https://szczecin.tvp.pl/46724225/ii-synod-w-diecezji-koszalinsko-kolobrzeskiej

Na podstawie szczecin.tvp.pl,  gs24.pl
Obraz TheDigitalArtist z pixabay.com

Get involved!

Comments

No comments yet