Bp Schneider: rządy pod pretekstem COVID-19 prześladują Kościół. Musimy protestować

Kościół, milcząc wobec rządów pomijających życie religijne w planach rozluźnienia kwarantanny, popełnia „poważne zaniedbanie” – ocenia biskup Athanasius Schneider. Co więcej, jeżeli rząd nie pozwala na przyznanie Kościołowi przynajmniej tylu praw co sklepom, oznacza to jego faktyczne prześladowanie.

– Biskupi, konferencje episkopatów, a nawet Stolica Apostolska powinny wymagać od rządów, aby kościoły otrzymały przynajmniej tyle praw ile sklepy, gdzie ludzie mogą kupić jedzenie (…) jeżeli rząd odmawia ich przyznania, ewidentnie oznacza to dyskryminację religii i rodzaj bezwzględnego prześladowania Kościoła. Dzisiaj odbywa się to pod pretekstem ochrony przed koronawirusem, wiele rządów właściwie dopuszcza się prześladowania chrześcijan – stwierdził otwarcie biskup Athanasius Schneider w programie John Henry Westen Show.

Biskup Schneider ocenił w tym kontekście np. rząd Wielkiej Brytanii, który zapowiedział możliwość przedłużenia drastycznych ograniczeń w życiu religijnym do świąt Bożego Narodzenia, a nawet później. Hierarcha nie ma wątpliwości, że reakcja rządów wobec koronawirusa, prowadząca do pozbawienia wiernych na całym świecie uczestnictwa w uroczystościach wielkanocnych, musi zostać zinterpretowana w kategoriach duchowych.

Duchowny zdecydowanie sprzeciwił się przedstawianiu koronawirusa jako pewnego rodzaju ostrzeżenia lub kary za niegodziwości popełnione przeciwko planecie i środowisku naturalnemu. – To ostrzeżenie kochającego Ojca wzywającego do pokuty. Dla osoby odczytującej znaki i wydarzenia z perspektywy nadprzyrodzonej powinno to być oczywiste – stwierdził.       

Obecny kryzys i pozbawienie wiernych dostępu do sakramentów powinno zostać odczytane jako wezwanie do przebudzenia. – To Boskie wezwanie dla księży, biskupów i papieża do refleksji, pokuty i nawrócenia. Do poproszenia Boga o przebaczenie za wszystkie grzechy popełnione w ostatnich dziesięcioleciach w Kościele, ale szczególnie te popełnione wobec Eucharystii, Komunii Świętej – mówił. – Dzisiaj wszyscy jesteśmy pozbawieni Komunii. Być może Bóg mówi „znieważyłeś mnie, podeptałeś mnie” (…) teraz jest to nam zabrane – miejmy nadzieję – na krótko. W historii zbawienia mieliśmy podobne sytuacje, gdzie Bóg chciał wstrząsnąć swoimi dziećmi. Jest to kara, ale kara kochającego Ojca – zaznaczał. Zdaniem hierarchy może być to wezwanie do obdarzenia Komunii Świętej i sakramentów większym szacunkiem.

Zamknięcie kościołów na całym świecie biskup Schneider określił jako szansę na „oczyszczenie”, które – jak podkreśla – nie mogłoby się dokonać w dzisiejszych czasach w inny sposób. Chrześcijanie powinni zatem przygotować się na „zejście do katakumb”.  – Zamęt, herezje moralne, doktrynalne, liturgiczne są tak bardzo rozpowszechnione i zakorzenione niezwykle głęboko w życiu Kościoła, że w mojej opinii musi nastąpić potężna nadprzyrodzona interwencja, aby go obudzić. Dlatego też pewien rodzaj prześladowań może być dla Kościoła dobry – stwierdził. – Jednak wszystko należy do Pana i jest w Jego rękach. To Bóg określi, kiedy nastąpi dla Kościoła czas katakumb, nie rządy. Chrystus jest Głową, Królem i Władcą świata. Dlatego musimy ufać i przeżywać nasze chrześcijańskie życie – nawet w trudnych sytuacjach – z radością – podkreślił Schneider.

Biskup pomocniczy Astany nie mówi jedynie z pozycji nauczyciela, ale przede wszystkim – świadka. W młodości sam stał się ofiarą prześladowań Kościoła ze strony władz komunistycznych.– Stąd mam pewność, że te trudne czasy przyniosą dobre owoce nie tylko naszej wierze, ale i Kościołowi i całemu światu – przekonywał. – Musimy zaakceptować taki stan rzeczy dopuszczony z woli Boga, ale z drugiej strony musimy stać się – na wzór pierwszego Kościoła – apologetami, obrońcami praw chrześcijan. Zwłaszcza episkopaty i Stolica Apostolska zobowiązane są do protestowania, kiedy mamy do czynienia z nieracjonalną, łamiącą zasadę proporcjonalności dyskryminacją. Musimy protestować  – podkreślił hierarcha.

Źródło: YouTube / The John-Henry Westen Show

Za: Pch24,

Get involved!

Comments

No comments yet