Bp Jan Tyrawa odchodzi.

PILNE! Bp Jan Tyrawa odchodzi. Bp Wiesław Śmigiel został administratorem apostolskim „sede vacante”

PILNE! Bp Jan Tyrawa odchodzi. Bp Wiesław Śmigiel został administratorem apostolskim „sede vacante”

Biskup Jan Tyrawa złożył rezygnację, którą przyjął papież Franciszek.

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała o rezygnacji biskupa Jana Tyrawy z pełnienia przez niego funkcji ordynariusza Diecezji Bydgoskiej.

Jego miejsce, na razie na zasadzie „sede vacante” (do czasu obsadzenia urzędu) zajmie biskup toruński Wiesław Śmigiel.

Poniżej pełen komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację biskupa Jana Tyrawy z posługi biskupa bydgoskiego.
  2. Mianował administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej sede vacante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 12 maja 2021 roku.

 Episkopat opublikował także wyjaśnienia związane z rezygnacją biskupa bydgoskiego:

W następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska – działając zgodnie z motu proprio Vos estis lux mundi – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy w sprawach o nadużycia seksualne wobec osób małoletnich ze strony niektórych księży pracujących w diecezji bydgoskiej.

Po zakończeniu tego postępowania, mając na uwadze również inne trudności w zarządzaniu diecezją, biskup bydgoski złożył rezygnację z pełnienia swojej posługi, przyjętą dziś przez Ojca Świętego.

Warszawa, dnia 12 maja 2021 roku

opr.Krzysztof Drozdowski

źródło: Tygodnik Bydgoski – portal i gazeta

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz