Apostata Cielecki buduje pustelnie św. Charbela na terenie Diecezji Radomskiej

„Zapraszamy do miejsca gdzie budujemy Sanktuarium dla Matki Bożej Wniebowzietej i pustelnie św Charbela identyczna jak Annaya w Libanie..
Zapraszamy też na Mszę św o godz 20,15
Wszystko będzie transmitowane przez Youtube na kanale Charbel tv lub na portalu :padrejarek.pl

źródło: facebook.com


Komunikat ws. ks. Jarosława Cieleckiego i kultu św. Szarbela

Od wielu lat rozwijają się zarówno w Polsce, jak też w innych krajach Europy katolickie wspólnoty praktykujące kult św. Szarbela, libańskiego mnicha maronickiego. Kościół maronicki jest Kościołem katolickim obrządku wschodniego, pozostającym w pełnej komunii z Kościołem rzymskokatolickim i uznającym autorytet papieża. Niektórzy wierni w Polsce pragną pogłębiać swoją więź z Bogiem, poznając życie i duchowość św. Szarbela oraz innych świętych z Libanu. Dzięki temu mogą odkryć i harmonijnie połączyć ze sobą najbardziej wartościowe elementy katolickiej tradycji zachodniej i wschodniej.

W wielu parafiach na terenie Polski działają różne wspólnoty nawiązujące do duchowego dziedzictwa świętych z Libanu, w tym również Domy Modlitwy św. Szarbela organizowane i animowane dotąd przez ks. Jarosława Cieleckiego.

Niestety w ostatnim czasie ks. Jarosław Cielecki dokonał aktu apostazji, porzucając Kościół rzymskokatolicki i przystępując do wspólnoty religijnej, która nie utrzymuje jedności z papieżem ***. Z tego powodu nie może on nadal sprawować duchowej opieki nad wiernymi Kościoła rzymskokatolickiego.

W obliczu tej bolesnej sytuacji wszystkie osoby należące do rzymskokatolickich wspólnot św. Szarbela mogą znaleźć duchowe wsparcie w Maronickiej Fundacji Misyjnej, której przewodniczącym jest Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. Celem Fundacji jest odnowa i pogłębienie życia duchowego współczesnych ludzi dzięki twórczemu spotkaniu tradycji chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego oraz w duchu wierności nauczaniu papieża i Soboru Watykańskiego II.

Ufamy, że członkowie Domów Modlitwy św. Szarbela pozostaną w jedności z Kościołem katolickim, będąc jego wiernymi świadkami.

Abp Stanisław Budzik
Przewodniczący
Komisji Nauki Wiary KEP

Ks. Jarosław Cielecki przystąpił do tzw. Narodowego KK w Polsce, sekty powstałej w USA.

https://www.youtube.com/channel/UCejYT66qZwq5boqXNh34LOQ

1 komentarz do wpisu “Apostata Cielecki buduje pustelnie św. Charbela na terenie Diecezji Radomskiej”

  1. It’s truly fascinating to witnеss thе growth of Catholic communitiеs еxploring thе rich spiritual hеritagе of saints likе Sharbеl, bridging thе Wеstеrn and Eastеrn traditions. Thе pursuit of a dееpеr connеction with God through thе study of thеir livеs is commеndablе. It rеflеcts a bеautiful synthеsis of faith and cultural richnеss. Additionally, considеring rеsourcеs likе an Expository essay writing service might providе valuablе insights and pеrspеctivеs for thosе еagеr to dеlvе into this journеy.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz