Cyberbezpieczniactwo, czy cyberbezpieczeństwo?

MON informuje:

Od dziś szkoły ponadpodstawowe, które chcą wziąć udział w programie CYBER.MIL z KLASĄ przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej mogą składać wnioski i tym samym otrzymać dofinansowanie i wsparcie merytoryczne przy tworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. MON przeznaczy na ten program w ciągu trzech lat ponad 5,5 mln złotych.

Przygotowany przez resort obrony program ma pomóc w cyberedukacji. To konkretna propozycja dla tych szkół, które chcą poszerzyć swoją ofertę edukacyjną w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Ministerstwo uruchamiając ten projekt chce przygotować potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo czy tworzonych właśnie Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Program zakłada naukę m.in.: kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Uczniowie zdobędą wiedze na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, spotkania z wojskowymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Koordynatorem programu jest Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a nadzór merytoryczny będzie sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza w ramach programu utworzyć i wspierać merytorycznie 16 klas – po jednej w każdym województwie. Szkoły, które będą chciały wziąć udział w programie będą musiały m. in.:

– prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły,

– posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym,

– uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat,

– uzyskać zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

– złożyć wymagane dokumenty oraz formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe kryteria, dokumenty oraz formularz zgłoszeniowy niezbędne do aplikowania do programu określa zarządzenie MON. http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2020/04/Poz._73_zarz._Nr_12..-sig.pdf

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Biuro jest organizatorem między innymi takich programów jak „Paszport” (dla organizacji proobronnych), „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziałów Przygotowania Wojskowego” (dla uczniów szkół średnich) oraz programu „Legia Akademicka” (dla studentów).

źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej

Dodaj komentarz