Sezon zimowy 2020/2021 na wrocławskich drogach rozpoczęty

Od 1. listopada wrocławskie drogi zostały objęte zimowym utrzymaniem.

Obecny sezon dotyczy większej liczby dróg i ścieżek rowerowych. Potrwa do 31 marca 2021 r.

– W porównaniu do ubiegłego roku zimowym utrzymaniem objętych zostało o 14 km dróg więcej. Zwiększyliśmy też powierzchnie wydzielonych ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych objętych zimowym utrzymaniem, odpowiednio o 18 022 mkw. i o 8 497 mkw.

– informuje Dorota Witkowska, rzecznik prasowy Ekosystem sp. z o.o.

Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest 1 133 km dróg, w tym:

 • drogi krajowe nr 5 i nr 94,
 • drogi wojewódzkie,
 • drogi powiatowe,
 • drogi gminne, po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej na
 • obszarze dzielnicy lub osiedla, a także stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Prace w ramach „akcja zima”

Standardowo prace wykonywane w ramach sezonu zimowego obejmują:

 • prowadzenie tzw. „akcji zima”, czyli oczyszczanie pasa drogowego w technologii zimowej (zapobieganie i likwidowanie gołoledzi, zlodowacenia lub śliskości, usuwanie śniegu);
 • prace w technologii zamiennej, wykonywane w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie wymagają prowadzenia prac w technologii zimowej. Polegają one na oczyszczaniu, mechanicznym oraz ręcznym, jezdni, wydzielonych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, zieleńców, przystanków.

Częstotliwość wykonywania usług w technologii zamiennej:

 • jezdnie – okolice Rynku – stała czystość, pozostałe – 1 x w miesiącu
 • parkingi – stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice 1 x w tygodniu
 • chodniki, ciągi pieszo-rowerowe – stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice 2, 3 x w ty-godniu
 • przystanki – stała czystość
 • wydzielone ścieżki rowerowe – 1 x w m-cu
 • przejścia podziemne – zgodnie z harmonogramem
 • zieleńce z częstotliwością: 1 x w m-cu, 1,2 x w tyg., stała czystość
 • wydzielone torowiska tramwajowe z częstotliwością 1,2,7 x w tygodniu
 • wynajem i utrzymanie 6 774 szt. koszy ulicznych – stała czystość

Na terenie baz wykonawców zgromadzono materiały do zwalczania śliskości:

 • chlorek sodu: 4.497 Mg
 • chlorek wapnia: 77 Mg
 • chlorek magnezu: 22 Mg
 • kruszywo: 622 Mg

Więcej pługosyparek

– Zwiększyliśmy również ilość pługosyparek jezdniowych, wykorzystywanych w ramach „akcji zima”, z 45 do 51 sztuk. Zarówno one, jak i inne specjalistyczne pojazdy są przygotowane do rozpoczęcia prac – dodaje Dorota Witkowska.

 • Pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką – 46 szt. pojazdów spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, 5 szt. pojazdów napędzanym gazem ziemnym
 • Pługosyparki chodnikowe – 24 szt.
 • Samochody dostawcze – 5 szt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowym odpowiedzialni są zarządcy, właściciele terenu;
 • za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz