Politechnika Gdańska weźmie udział w międzynarodowym projekcie kształcącym specjalistów z sektora kosmicznego

Jak donosi portal trojmiasto.pl Politechnika Gdańska weźmie udział w projekcie SpaceBriGade na miarę XXI wieku. Od najbliższego semestru zimowego w jego ramach będzie kształcić, we współpracy z niemiecką uczelnią Hochschule Bremen, specjalistów sektora technologii kosmicznych, przed którymi tworzy się wielka szansa szybkiego rozwoju.           


Na międzynarodowym kierunku studiów stacjonarnych przewidziano po 15 miejsc dla studentów z Polski i Niemiec. Zajęcia dla całej trzydziestki będą prowadzone na obu uczelniach naprzemiennie. Dla Politechniki Gdańskiej będzie to rozwinięcie dotychczasowej działalności, naukowej i edukacyjnej prowadzonej na kierunku ,,Technologie Kosmiczne i Satelitarne”, przez Wydział Mechaniczny i Wydział ETI we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i z dwiema uczelniami z Gdyni: Uniwersytetem Morskim i Akademią Marynarki Wojennej.       


Dla polskich studentów tego kierunku, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu SpaceBriGade przewidziano wsparcie finansowe pokrywające zarówno przejazd na zajęcia do Niemiec jak i wszystkie koszty ich pobytu. Jak czytamy w portalu trojmiasto.pl edukacja rozpocznie się od adaptacyjnych szkoleń językowych i międzykulturowych dla studentów oraz z zakresu nowoczesnych technik kształcenia dla kadry naukowej. Jak twierdzi koordynator kierunku TKiS z Wydziału ETI PG, dr hab.inż. Zbigniew Łubniewski w rozmowie z dziennikarzem potrtalu trojmiasto.pl tematyka zajęć przewidzianych na tym międzynarodowym kierunku jest bardzo bogata:           


,,(…)m.in z zakresu komunikacji satelitarnej, mechaniki orbitalnej, projektowania pojazdów kosmicznych, inżynierii równoległej, technik antenowych, prawa kosmicznego czy cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo program kształcenia będzie oferował kursy związane z inżynierią systemów i zarządzaniem w sektorze kosmicznym.(…)”.                   

Projekt finansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będzie przeprowadzony w ramach ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej Programu KATAMARAN.  Wspiera on polskie uczelnie w przystępowaniu do międzynarodowych projektów kształcenia w zakresie wspólnych z partnerskimi uczelniami lub instytucjami zagranicznymi, studiów II stopnia. Rekrutacja studentów rozpocznie się na początku 2021 roku. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.             

Opracowanie BC 


Źródło:       

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz