Można zapoznać się z raportem ze Spotkań Informacyjnych dla budowy S11 od Kępna do granicy województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

Rys. Plan sytuacyjny z aktualnymi rozwiązaniami w zakresie projektowanego odcinka drogi S11.

Spotkania Informacyjne odbyły się z mieszkańcami gmin, przez które przebiega wariant rekomendowany W2B. Spotkanie miało na celu poinformowanie społeczności lokalnej o aktualnym zaawansowaniu projektu, jak również zapoznanie z zaproponowanymi przez biuro projektów sposobem skomunikowania terenów przyległych do planowanej drogi. Spotkania odbyły się w dniach 24, 27 i 28 lutego br. odpowiednio w Łęce Opatowskiej, Byczynie i Kluczborku.

Szczegóły raportu pod linkiem: TUTAJ

Aktualnie trwa etap opracowania Koncepcji Programowej dla tego zadania.

Przyszła droga S11 będzie ważnym korytarzem transportowym w skali kraju, łączącym północ Polski z południem, biegnącą od Pomorza Zachodniego w Kołobrzegu na Śląsk do Bytomia przez blisko 570 km. Realizacja rozbudowy/budowy drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej stała się faktem, ponieważ poszczególne odcinki S-11 są już zrealizowane, w trakcie realizacji bądź na etapie projektowania na całym przebiegu.

Celem Inwestycji, której dotyczy dokumentacja projektowa jest budowa drogi ekspresowej S11 przebiegającej na odcinku od końca obwodnicy Kępna w województwie wielkopolskim do granicy woj. opolskiego z woj. śląskim (z wyłączeniem obwodnicy Olesna) wraz z budową skrzyżowań m.in. węzłów drogowych, budową infrastruktury związanej z drogą S11, a także przebudową/rozbudową dróg krzyżujących się z S11 oraz istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z budową S11 oraz budową dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu.

Dwujezdniowa droga ekspresowa wybudowana wg wariantu W2B, z dwoma pasami ruchu, będzie miała długość ok. 45,8 km

Janusz Perat

  • źródło: Główna Dyrekcja Dróg i Autostrad / Oddział Opole

Dodaj komentarz