Łódź – Kolej Dużych Prędkości (KDP) – konsultacje społeczne

GDZIE POWSTANĄ NOWE LINIE KOLEJOWE I DROGI? SPRAWDŹ TO I WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH CPK

Temat który w ostatnich dniach wzbudza wiele emocji. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) do 10 marca br. konsultuje przebieg linii Kolei Dużych Prędkości (KDP). Pomysł nowego przebiegu KDP pod parkiem na Zdrowiu czy przez zurbanizowane tereny Złotna i Konstantynowa Łódzkiego nie jest rozsądny.
Przypomnijmy. Konsultowany w latach 2009-2013 Projekt Y – KDP – zakładał budowę tunelu od dworca Fabrycznego przez Karolew (pod ulicą Karolewską i Bratysławską) i dalej wzdłuż ul. Maratońskiej oraz przez Lublinek po terenach PKP.

Od 10 lutego 2020 r. na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji CPK. Ich efektem będzie skrócenie czasów przejazdu i likwidacja wykluczenia transportowego. Konsultacje potrwają do 10 marca.

Uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać opinie do trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Po pierwsze, do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, których planowanie jest związane z powstaniem lotniska. Po drugie i trzecie, do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych w skali 1:50 000 z korytarzami przebiegów: kolejowych i drogowych

Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się, które z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną wprowadzone w życie – MARCIN HORAŁA, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. CPK.

Projekt SSL spółka CPK zaprezentowała 29 stycznia podczas Kongresu Rozwoju Kolei, w obecności premiera RP. – CPK to serce Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i priorytet tego rządu. Jestem przekonany, ze CPK będzie kołem zamachowym całej polskiej gospodarki – powiedział wtedy Mateusz Morawiecki. Więcej w video dotyczącym Programu Kolejowego CPKklik

Jak podkreśla Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. części kolejowej inwestycji, wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających umożliwić dojazd do CPK z większości największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz

Program Kolejowy CPK będzie oznaczał dla pasażerów skokowe skrócenie czasów przejazdu. Podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi – niespełna 30 minutZ Wrocławia i Poznania dojedziemy do Warszawy w czasie poniżej 2 godz., a np. czas przejazdu między Krakowem i Katowicami skróci się do zaledwie 35 minut. Do sieci kolejowej zostaną włączone m.in. Jastrzębie-Zdrój i Łomża, do których dziś nie da się w ogóle dojechać pociągiem.

Każdy z 10 „szprych” prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację – PKP Polskie Linie Kolejowe.

KONSULTACJE – VIDEO

Uwaga! Proszę włączać się w konsultacje, gdyż mogą wykopać tunel po Twoim domem

EB

Dodaj komentarz