Koniec działalności Centrum Certyfikacji SEKAP

31 sierpnia 2020 r. zakończy swoją działalność Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI), w ramach którego działa Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). Tym samym wszystkie certyfikaty i zaświadczenia certyfikacyjne wydane przez CC SEKAP stracą ważność.

Co to oznacza?

Z uwagi na zakończenie działalności przez Centrum Certyfikacji SEKAP:

Od 1 września 2020 r. beneficjenci i eksperci RPO WSL nie będą mogli podpisywać dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP.

Platforma SEKAP będzie dalej działać z możliwością podpisywania dokumentów przy pomocy:

  • podpisów weryfikowanych kwalifikowanym certyfikatem
    lub
  • podpisów składanych poprzez profil zaufany.

Dokumenty podpisane przy pomocy aktualnych certyfikatów CC SEKAP przed 1 września będą weryfikowane pozytywnie również po tej dacie.

Zarządzanie platformą SEKAP od ŚCSI przejmie Departament Cyfryzacji i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego.

Infografika – porównanie zmian w składaniu dokumentów przez platformę SEKAP przed i po 1 września 2020 r.
Obraz podzielony został na dwie pionowe części – lewa prezentuje poszczególne kroki przy składaniu dokumentów przed 1 września: przygotowanie dokumentu w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014, przesłanie dokumentu do SEKAP, podpisanie dokumentu przez beneficjenta podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub CC SEKAP oraz wysłanie podpisanego dokumentu do instytucji ogłaszającej konkurs. Po prawej stronie mamy stan po 1 września, który prezentuje dokładnie te same kroki z jednym wyjątkiem – podpisanie dokumentu przy pomocy CC SEKAP zostało przekreślone czerwoną linią.

źródło: rpo.slaskie.pl

Dodaj komentarz