Jesteś „za” czy „przeciw”. Zamość pyta mieszkańców o spalarnię?- jednocześnie urzędnicy przygotowują dokumenty

(fot. Kazimierz Chmiel)

Do 14 grudnia przeciwnicy i zwolennicy rozbudowy ciepłowni Szopinek w Zamościu mogą wyrażać swoje opinie. Miasto organizuje konsultacje społeczne. To znak, że trwają procedury przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji Veolii Wschód

Chodzi o spalarnię odpadów w obiegu zamkniętym, o której powstanie stara się Veolia Wschód. Sanepid oraz Wody Polskie uzgodnili pozytywnie warunki realizacji inwestycji już wcześniej.

Konsultacje będą trwały do 14 grudnia. Na 16 grudnia, na godz. 11 zaplanowana jest otwarta dla wszystkich rozprawa administracyjna, która odbędzie się w sali, w której zawsze obraduje rada miasta. Będzie prowadzona transmisja audiowizualna.
Decyzja w sprawie powstania spalarni należy do miasta, bo to miasto wyda decyzję środowiskową. Trwające konsultacje organizuje się przed wydaniem takiego dokumentu. Zasada jest taka, że prezydent rozpatrzy uwagi i wnioski uczestników konsultacji. W uzasadnieniu decyzji jaką wyda, poda w jaki sposób zostały one wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione. Inwestor dopiero mając decyzję, będzie się mógł starać (także w zamojskim UM) o pozwolenie na budowę instalacji.

Planowana instalacja Veolii Wschód do tej pory budziła opór mieszkańców. Zaczęli protestować, gdy tylko usłyszeli o inwestycji. Oprócz zamościan, którzy pod petycją do prezydenta miasta złożyli około 3 tysięcy podpisów, sprzeciwili się też mieszkańcy Szopinka, Kalinowic, Wólki Panieńskiej oraz Jatutowa.

Miejscy urzędnicy chcą więc wiedzieć, jak się mają zachować. Ale UM nadal czeka na odpowiedź(chodzi o opinię Ministerstwa Klimatu). Możliwe scenariusze to: odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, umorzenie postępowania ze względu brak podstaw prawnych do merytorycznego rozpatrywania sprawy, zawieszenie postępowania do czasu ukazania się rozporządzenia z listą instalacji.

Uwagi i wnioski

Można je składać do 14 grudnia w formie: ustnej do protokołu; pisemnej (Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość i wtedy decyduje data stempla pocztowego) lub do urny; telefonicznie (84 6772 438 i 84 6772 431); elektronicznie na adres e-mail: konsultacjeveolia@zamosc.pl oraz za pomocą skrzynki ePUAP.

Za:

Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni
https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz