Fundusz Trójmorza szansą na rozwój gospodarczy Polski i całego regionu

Wzrasta rola Funduszu Trójmorza, dzięki któremu strategiczne inwestycje w obszarze transportu, energetyki i infrastruktury cyfrowej mają szansę na finansowanie – podkreślali uczestnicy dyskusji na III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Fundusz został powołany do życia w ubiegłym roku.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego otwierając debatę podkreśliła, że Inicjatywa Trójmorza poza inwestycjami pozwala też budować kapitał społeczny, a czas pandemii wyraźnie pokazał, jak ważna jest współpraca. Jej zdaniem rozwój regionu musi się odbywać w obu osiach: wschód-zachód oraz północ-południe.

„Budowa infrastruktury, w tym nowych łańcuchów logistycznych na osi północ-południe, ma ogromne znaczenie. Być może to będzie dla nas kamień węgielny pod budowę silnych gospodarek w całym regionie. To również duża szansa dla Polski” – stwierdziła Beata Daszyńska-Muzyczka.

W 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wyszedł z inicjatywą utworzenia Funduszu Trójmorza, aby wspomóc finansowanie najważniejszych inwestycji w regionie. W tym roku na październikowym szczycie Trójmorza w Estonii dowiemy się więcej o pierwszych projektach, jakie zostaną z jego udziałem zrealizowane.

„BGK i rumuński Exim Bank jako pierwsze przystąpiły do Funduszu Trójmorza, ale obecnie prowadzimy rozmowy z kolejnymi pięcioma państwami. Liczymy na to, że do czasu szczytu w Tallinnie co najmniej dwa kraje do niego przystąpią” – stwierdził Nierada.

O projektach pozostających w strefie zainteresowania Trójmorza opowiadał Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Według niego ich nadrzędnym celem powinno być zmniejszenie zależności regionu od sił zewnętrznych i likwidacja zaległości. Jedną z nich stanowi mapa gazowa Europy Środkowo-Wschodniej.

„Zostały zidentyfikowane wąskie gardła w infrastrukturze gazowej. Chodzi o to, żeby razem zmobilizować fundusze, które pozwolą usunąć te zaległości. Oczywiście Amerykanie są stale zainteresowani sprzedażą gazu, ale pozostaje pytanie, jak długo będziemy mogli go używać w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej” – zaznaczył Jakóbik.

Cyfrowy filar Trójmorza omówił Robert Kroplewski, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego. Jego zdaniem cyfryzacja może wspomóc budowanie kompetencji kooperacyjnych w regionie, które są konieczne do skutecznego konkurowania o fundusze przydzielane z Unii Europejskiej.

„Cyfryzacja stwarza wyjątkową możliwość, bo w świecie niewidzialnych aktywów, jakimi są dane, możemy generować niezwykłe przedmioty własności intelektualnej i ją komercjalizować. Algorytmy i ich zastosowanie do konkretnych nisz rynkowych może dać nam jeszcze większą przewagę” – zauważył Kroplewski.

O Trójmorzu jako obszarze gospodarczym opowiedział Paweł Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W jego opinii pandemia koronawirusa cofnęła Unię Europejską o 15 lat wzrostu pod względem wskaźników PKB. Tymczasem Polska, będąca najszybciej rozwijającą się gospodarką Trójmorza, cofnęła się zaledwie o 2-3 lata.

„To jest historyczna szansa i moment, w którym można wykorzystać szansę rozwojową, okres wyjścia z recesji i marazmu gospodarczego. Region Trójmorza rozwija się szybko. W 2004 roku stanowił 15 proc. PKB całej UE, a dziś ma już prawie 20 proc. Od 2004 roku obroty handlowe wzrosły o 250 proc. To jest ogromna suma kapitału” – wyliczał Arak.

źródło: Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz