Dworzec autobusowy w Łomży oficjalnie otwarty

Po półtoratygodniowym, próbnym funkcjonowaniu Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego, w czwartek 24 września 2020 roku miało miejsce jego oficjalne otwarcie.

Uroczystość była także okazją do przekazania przez Zarząd Województwa Podlaskiego Prezydentowi Łomży symbolicznego czeku na prawie 30 mln zł, dotyczącego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. W tym projekcie zawarte zostały również środki w wysokości 9 mln zł jako refundacja budowy nowego dworca autobusowego w Łomży.

Nowo powstałe Miejskie Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjne zajmuje powierzchnię około 3 tys. m2. Tworzy je węzeł przesiadkowo – komunikacyjny ze stanowiskami dla autobusów dalekobieżnych, stanowiskami dla komunikacji o zasięgu lokalnym oraz szklane zadaszenie dworca o konstrukcji stalowej.

Na terenie dworca powstał parterowy budynek o konstrukcji stalowej z poczekalnią, kasami biletowymi i dyspozytornią. W ramach inwestycji powstała również droga o szerokości 6 metrów, biegnąca wzdłuż Hali Targowej, łącząca ul. Dworcową z ul. Sikorskiego. Wykonano także podniesienie poziomu ciągów komunikacyjnych przy pawilonach handlowych oraz wymieniono ich nawierzchnię.

Budowa Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego jest elementem projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, na realizację którego Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Miastu Łomża z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwotę ponad 29 mln zł.

Obejmuje on również zakup 11 autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG oraz dwóch autobusów elektrycznych, wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK, budowę systemu roweru publicznego składającego się z 15 stacji wypożyczeń, 100 sztuk rowerów tradycyjnych i 30 elektrycznych oraz działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu nisko emisyjny transport publiczny.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz