Decyzja Wojewody: budowa obwodnicy Prażki i przedłużenie DK 45 do granicy województwa opolskiego i łódzkiego

graf. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział Opole

Wojewoda Opolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Uzyskana decyzja umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych w terenie. Zakończenie prac na obwodnicy o długości 12,8 km planowane jest w IV kwartale 2022 r.

Umowa na realizację tej inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” została podpisana 20 maja 2019 r. Wartość kontraktu to 171,5 mln zł.

Również dzisiaj Wojewoda Opolski wydał decyzję ZRID na rozbudowę 6,8 km odcinka drogi krajowej nr 45 pomiędzy końcem obwodnicy Praszki i granicą województwa opolskiego i łódzkiego.

Zakres inwestycji

Obwodnica rozpocznie się przed Gorzowem Śląskim, odchodząc od wspólnego przebiegu DK42 i DK45, omijając to miasto od strony zachodniej oraz Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

Obiekty inżynierskie i ronda            

Inwestycja przewiduje budowę dziesięciu obiektów inżynierskich, w tym obiekty mostowe nad rzeką Prosną i Wyderką, trzy wiadukty nad budowaną obwodnicą oraz pięć obiektów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy.

W ramach inwestycji zaprojektowano także cztery skrzyżowania w formie ronda w ciągu obwodnicy. Powstaną one na jej początku i końcu oraz na przecięciu z obecnym przebiegiem dróg krajowych nr 42 i 45. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich skrzyżowaniach, w obrębie wyspy środkowej został zaprojektowany pierścień o szerokości 1 m, stanowiący rezerwę dla przejazdu samochodów ciężarowych i autobusów.

graf.: Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział Opole

Natomiast celem rozbudowy na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego i łódzkiego jest rozbudowa i wzmocnienie/wymiana istniejącej konstrukcji jezdni, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na całym odcinku rozbudowywanej drogi oraz budowa/przebudowa istniejących chodników w m. Sołtysy i Wierzbie, rozbudowa skrzyżowań o lewoskręty, budowa dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni dla transportu rolnego z wykorzystaniem dla ruchu pieszo-rowerowego) oraz rozbudowa istniejących przepustów drogowych. Wybudowanych bądź przebudowanych zostanie również 5 par zatok autobusowych. Wykonana zostanie budowa kanału technologicznego i przebudowa oświetlenia drogowego, budowa/przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej oraz przebudowa infrastruktury nie związanej z drogą.

źródło: Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział Opole

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz