CO DALEJ Z POLSKIM MODELEM LEŚNICTWA PO REKONSTRUKCJI RZĄDU?

Środowisko Solidarnej Polski chce utrzymania polskiego modelu leśnictwa. Ugrupowanie w ramach rekonstrukcji otrzymało stanowisko pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.

W ONZ prezydent Andrzej Duda przypomniał, że zrównoważone korzystanie z lasów jest częścią polskiej tradycji i kultury.

– Polski model leśnictwa pozwolił zachować dziko żyjące gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Zachowaliśmy pełny i powszechny dostęp do lasów dzięki temu, że lasy w Polsce, poprzez Skarb Państwa, są w zdecydowanej większości wartością wspólną, ogólnospołeczną – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Za realizację polskiego modelu leśnictwa odpowiadają Lasy Państwowe. To one prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną, której celem – obok korzystania z zasobów przyrodniczych – jest także utrzymanie bogactwa polskich lasów.

– Osobiście zainicjowałem i promuję akcję sadziMY, polegającą na masowym, ogólnokrajowym sadzeniu drzew – zaznaczył Andrzej Duda.

Przez lata przed prywatyzacją polskich lasów i osłabianiem Lasów Państwowych ostrzegał prof. Jan Szyszko. Poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego forsował zmianę konstytucji, która uwzględniała wyjątki od zakazu prywatyzacji lasów. W odpowiedzi prowadzona była zbiórka podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum.

– Ramię w ramię stanęliśmy przeciwko pomysłom związanym z prywatyzacją polskich lasów. (…) Wtedy Rodzina Radia Maryja i inni bardzo mocno się zaangażowali – przypomniał minister Michał Woś.

Leśnicy przez lata sprzeciwiali się zmianom, które mogłyby wywrócić do góry nogami dotychczasowy model funkcjonowania Lasów Państwowych. Nie inaczej jest teraz. Rekonstrukcja rządu zakłada, że lasy trafią do resortu rolnictwa i leśnictwa. Powstanie też połączony resort klimatu i środowiska.

Były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Adam Płaksej stawia pytanie o to, w jaki sposób prowadzić gospodarkę leśną i ochronę przyrody, jeśli lasy zostaną wyłączone z resortu środowiska. Pomysły, jakie pojawiły się w rządzie, ocenia jako szkodliwe.

– Lasy to wiele rezerwatów przyrody. Również tutaj prowadzi się intensywną ochronę przyrody. Prowadzenie tego poza resortem środowiska byłoby co najmniej niemożliwe – podkreślił Adam Płaksej.

W Ministerstwie Rolnictwa za lasy ma odpowiadać wiceminister z Solidarnej Polski. Będzie to Edward Siarka, przyszły pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. Lasy trafią do resortu rolnictwa dopiero po nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Wcześniej pozostaną w Ministerstwie Środowiska i Klimatu. Obóz Solidarnej Polski chce utrzymania dotychczasowego modelu zarządzania lasami.

– Ten model zarządzania lasami, czyli Lasy Państwowe, które dbają o zrównoważoną gospodarkę leśną, które uwzględniają wszystkie funkcje lasu, powinien być zachowany – zaznaczył minister Michał Woś.

Odchodzący minister środowiska Michał Woś przekonuje, że lasy to depozyt, który powinniśmy przekazać kolejnym pokoleniom Polaków. Model zarządzania lasami, jaki wypracowały Lasy Państwowe, z drobnymi korektami, może służyć Polsce przez kolejne lata – argumentował polityk Solidarnej Polski.

Za: TV Trwam News

Dodaj komentarz