Zygmunt Miernik uniewinniony w sprawie sfingowanej w Nowym Sączu

W środę, 19 października 2016 roku krakowski Sąd Rejonowy uniewinnił od wszystkich zarzutów stawianych przez nowosądecką policję i prokuraturę Zygmuntowi Miernikowi i kolegom w sprawie tzw. zakłócenia ciszy dziennej poprzez śpiewanie pieśni patriotycznych. Do tej zbrodni doszło po sprawie wytoczonej Miernikowi i kolegom za protest przeciwko nie zdemontowaniu sowieckiego obelisku symbolizującego triumf sowieckiej władzy nad Polską. Miernika na rozprawy przewożono w kajdankach na rękach i nogach!

Sędzia Marek Imielski (sygn. akt II W 4601/15/S) na rozprawie w dniu 19.10.2016 r. uniewinnił wszystkich oskarżonych od wszystkich zarzutów i nie dał wiary zeznaniom policjantów. Nazwiska oskarżonych to:  Adam Słomka, Zygmunt Miernik, Krzysztof Bzdyl, Marian Stach, Stanisław Tatara,  Władysław Wrona i Andrzej Kuliś. Akcja policyjna zmierzająca do karania za śpiewanie pieśni patriotycznych i za sprzeciw wobec  pomników sowieckich została powstrzymana.  Sędzia uznał, że zachowania patriotyczne nie mogą być karane, a działania policyjne były bezprawne.

Wyrok uniewinniający

Sędzia Marek Imielski swoim prowadzeniem sprawy i wydanym wyrokiem udowodnił, że jest wzorem dla innych sędziów, bycia  uczciwym, sprawiedliwym,  polskim sędzią Niepodległej Rzeczypospolitej.