Zjazd Ogólnopolskiego Protestu: „Uwolnić Miernika – Wsadzić Michnika”

https://youtu.be/z3kJSPRSx7M
22.10.2016-TEGO NIE POKAZAŁA TV – MOCNE przemówienie ADAMA SŁOMKI na Zjedzie Ogólnopolskim Protestu
https://youtu.be/z3kJSPRSx7M
22.10.2016-TEGO NIE POKAZAŁA TV – MOCNE przemówienie ADAMA SŁOMKI na Zjedzie Ogólnopolskim Protestu