Żądamy przekazania do IPN akt bezpieki komunistycznej

Akcja Oddziału Stowarzyszenia RKW Siedlce w Pułtusku – 26 lutego 2016 r.

https://www.youtube.com/watch?v=X9s1fb-fudM
Żądamy przekazania do IPN akt bezpieki komunistycznej
https://www.youtube.com/watch?v=X9s1fb-fudM
Żądamy przekazania do IPN akt bezpieki komunistycznej