Wzór skargi do Sądu Najwyższego na uchwałę PKW o zasadach pracy OKW

Jedynie Komitety Wyborcze poprzez swych pełnomocników mogą złożyć skargę na uchwałę SN.

Należy wydrukować sobie i podpisać dokumenty załączone poniżej (z wyjątkiem Kodeksu Wyborczego)

Ostateczny termin złożenia skargi – poniedziałek 6 maja 2019.

Trzeba załączniki dodać wymienione na końcu Skargi,

Warto bowiem na skutek skargi z roku 2018 część podniesionych spraw została obecnie zmieniona w uchwale PKW, są jednak nowe kwestie oraz stare niezałatwione do końca lub pozostawione bez rozstrzygnięcia.