Wytyczne PKW dla Obwodowych Komisji Wyborczych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
M.P. z 2015 r., poz.300

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/akty_prawne/0/55_UCHWALA_PANSTWOWEJ_KOMISJI_WYBORCZEJ__z_dnia_9_marca_2015_r__w_sprawie_wytycznych_dla_obwodowych_komisji_wyborczych_dotyczacych_zadan_i_trybu_przygotowania_oraz_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju__w_wyborach_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_10_maja_2015_r