Wystąpienie Koordynatora lubelskiego na zjeździe RKW w Częstochowie 20

Powstanie Stowarzyszenia RKW

20 czerwca 2015 roku na Zgromadzeniu Koordynatorów RKW powiatowych i okręgowych absolutną większością głosów podjęto uchwały o:

rozszerzeniu działalności na kontrolę władzy, zwłaszcza na szczeblu powiatu, sądów i prokuratur, walki z korupcją itp.,

założeniu „STOWARZYSZENIA RKW – RUCHU KONTROLI WYBORÓW – RUCHU
KONTROLI WŁADZY”

https://youtu.be/RRJ4LuwqgJg
SWWystapienie
https://youtu.be/RRJ4LuwqgJg
SWWystapienie