Ważne dokumenty i uchwały – naruszenia prawa wyborczego itp 2019

Uchwała PKW o zasadach pracy w OKW

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/uchwaly/35552

Aktualny Kodeks Wyborczy

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kodeks/550

Paragrafy – wykaz naruszeń prawa wyborczego oraz rozdział z Kodeksu Karnego:

Paragrafy – wykaz narudzeń prawa wyborczego

https://stowarzyszenierkw.org/uploads/pliki/782979648302331038.pdf

Rozdział XXXI Kodeksu Karnego – Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

https://stowarzyszenierkw.org/uploads/pliki/366052699750441039.pdf

ZARYS problematyki manipulacji i fałszerstw wyborczych dzięki PKW 2019

https://stowarzyszenierkw.org/3449-zarys-problematyki-manipulacji-i-falszerstw-wyborczych-dzieki-pkw-2019