W piątek w Pułtusku akcja RKW oraz żądanie podjęcia działań przez IPN!

Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy otrzymało informację, że w najbliższym czasie planowane jest przemieszczenie akt komunistycznej bezpieki, które według medialnych informacji przechowywane są w Pułtusku w pomieszczeniach przy Bibliotece Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, umieszczone tam przez współpracującą z Akademią Fundację Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL.

W związku z tym, iż odpowiedzialne władze – a przede wszystkim Instytut Pamięci Narodowej – w sposób haniebny unikają energicznego zabezpieczenia dokumentacji agentury PRL, Stowarzyszenie RKW wystąpiło do Prezesa IPN z żądaniem natychmiastowego polecenia przeszukania pomieszczeń Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zgłosiliśmy także do władz miasta organizację zgromadzenia publicznego w trybie spontanicznym przed budynkiem Akademii na ulicy Mickiewicza 36C.

Zgromadzenie nasze rozpocznie się w dniu 26.02.2016 r. o godzinie 10-tej i trwać będzie do czasu zgłoszenia się prokuratora z Instytutu Pamięci Narodowej.

Prosimy o kontaktowanie sie w tej sprawie z Maciejem Kublikowskim tel. 692386488