Umowa Stowarzyszenie RKW – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

29 stycznia Jerzy Targalski w imieniu Stowarzyszenia RKW i prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podpisali umowę o współpracy.  W jej ramach ochotnicy ze Stowarzyszenia będą mogli sprawdzić karty wyborcze i dokumentację wybranych okw, w których mogło dojść podczas wyborów parlamentarnych 2015 roku do nadużyć, np. dopisywania fałszywych bezdomny, głosowania na podstawie paszportu uzupełnionego o jakikolwiek dokument w dowolnym języku, który miałby świadczyć o zamieszkaniu zagranicą i innych.