Szkolenia RKW – Łomianki, Zielona Góra

Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, mężów zaufania i obserwatorów społecznych

1. Poniedziałek, 07.10. br. w godz.18:30-20:00 w ICDS w Łomiankach k/W-wy, ul. Staszica 2.

2. Wtorek, 08.10. br. w godz.18:00-21:00 w Studio Telewizji Lubuszan w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 92.

Proszę koordynatorów RKW o organizowanie kolejnych terminów szkoleń (jest możliwość refundacji kosztów najmu sali).

Pozdrawiam i do zobaczenia

Andrzej Zdun

Stowarzyszenie RKW

tel. 692 443 703

www.stowarzyszenierkw.org