Sprawa wyłączenie sędzi w Legionowie

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny zawiadomił o terminie posiedzenia w sprawie II Kp 320/16 w przedmiocie wyłączenia sędziego, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 roku o godz. 10 w sali nr 201.

Wniosek o wyłączenie złożył Andrzej Zdun, po tym jak SSR Urszula Salwin-Kowalczyk wyłączyła jawność posiedzenia w sprawie sfałszowania wyborów w jednej z komisji w Legionowie, patrz niżej.