Spotkanie z Jerzym Targalskim w Lęborku

11 kwietnia o godz. 19.00 w Auli Jana Pawła II przy Kościele św. Jakuba w Lęborku odbyło się spotkanie z dr Jerzym Targalskim. Organizatorem był lęborski Klub Gazety Polskiej zaś tematem „Zagrożenie rosyjskie dla Polski w zdestabilizowanej Europie. Czy uda się wymienić sowieckie elity w Polsce?”. 

Jerzy Włodzimierz Targalski jest historykiem, politologiem, orientalistą. Był działaczem opozycyjnym w okresie PRL jak również członkiem Zarządu Polskiego Radia. Zajmuje się publicystyką publikując pod pseudonimem Józef Darski. Do Jego głównych zainteresowań należy problematyka przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a zwłaszcza rola, odegrana w nich przez służby specjalne. Dr Jerzy Targalski jest współautorem Książki „Resortowe Dzieci”. Otrzymał ex aequo Główną Nagrodę Wolności Słowa za rok 2015, przyznaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Obecnie, m.in. jest Prezesem Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy. 

W trakcie półtoragodzinnej prelekcji, dr Targalski przedstawił zebranym swoją opinię na temat sytuacji geopolitycznej w świecie, jak również sytuacji wewnętrznej Polski. W ciekawym, swobodnym i wygłaszanym ze swadą wykładzie, poruszył najważniejsze kwestie mające wpływ na naszą pozycję na arenie międzynarodowej oraz zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie pojawiają się przed naszą Ojczyzną przy obecnym światowym układzie sił. Spotkanie z dr Jerzym Targalskim zgromadziło bardzo liczne, jak na lęborskie realia, grono kilkudziesięciu osób.

Zarząd RKW Lębork