RKWiW Ostrów Mazowiecka – Kościół a wolny rynek – prelekcja ks.dr. Jac

  W ramach statutowej edukacyjnej działalności Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów i Władzy , Oddział Ostrowski zaprosił mieszkańców  Ostrowi Mazowieckiej na prelekcję Ks. dr. Jacka Gniadka.  Prelekcja dotyczyła dwóch tematów:

1.Kościół a wolny rynek

2.Jak pomagać Afryce

Kościół katolicki jest jedną z największą i najważniejszą instytucją w historii ludzkości. Najbardziej palącą kwestię dotyczącą Kościoła stanowi m.in. wzajemna relacja doktryny katolickiej i doktryny wolnorynkowej. Wielu myślących katolików zadaje sobie pytanie, czy katolicyzm jest zgodny z kapitalizmem, czy go neguje i na to pytanie próbował odpowiedzieć nasz Gość. 

 Mówił, że Kościół to przede wszystkim wspólnota religijna, która ma określony pogląd na sprawy doczesne i pośmiertne. Nie jest to ruch polityczny czy ideologiczny. Nie jest to wspólnota, która za cel obiera szeroko zakrojoną reformę społeczną. Celem tej wspólnoty jest gromadzenie ludzi o tym samym wyznaniu i uznających te same prawdy oraz źródła wiary, co pozostali członkowie Kościoła.

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że Kościół katolicki nie zajmuje się przedstawianiem programów polityczno-gospodarczych wiążących dla swoich członków. Może jednak przedstawiać pewne wytyczne dotyczące postępowania jednostek. Relacje człowieka z bliźnim są jednym z najważniejszych punktów w doktrynie katolicyzmu. Kościół np. zaleca, żeby bliźniego nie okradać, nie zabijać, nie oczerniać, nie pożądać jego rzeczy. Radzi również, aby nie być nazbyt chciwym, dzielić się z bliźnim i pomagać mu w potrzebie.

 I o tym wszystkim mówił Ks. Dr. Jacek Gniadek

. Mówił także o swoich doświadczeniach z pobytu w Afryce, w czasie jego wypraw misyjnych. Podkreślił, ze Afryce przede wszystkim nie należy przeszkadzać, nie wprowadzać tzw. porządków „ demokratyzujących” na siłę, nie próbować „wychowywać” za wszelką cenę mieszkańców, narodów tych ziem.  Po prelekcji był czas na dyskusje, cenną wymianę poglądów.

 Uczestnicy spotkania mogli kupić interesujące książki autorstwa Ks. Jacka Gniadka z autografem autora.

 Na zakończenie nieco smutna moja refleksja,

Mogę wyrazić jedynie żal i jednocześnie zdziwienie, że na Sali nie było przedstawicieli tzw. biznesu ostrowskiego.

 W tym miejscu warto przypomnieć za Ostrowskim Portalem Internetowym informację z 17 kwietnia 2015 o inicjatywie Ostrowskie Forum Gospodarcze:

Cytuję ta informację:

„Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer inicjując Ostrowskie Forum Rozwoju realizuje jedno z zamierzeń wyborczych. – Więcej inwestycji w mieście, to więcej miejsc pracy dla mieszkańców Ostrowi. – Mówi Burmistrz. – Chcemy być partnerem dla biznesu, chcemy tworzyć płaszczyznę do wymiany myśli, dobrych praktyk i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni samorządowej jak i biznesowej – kontynuował. Tym celom ma służyć Ostrowskie Forum Rozwoju, w którym wezmą udział przedstawiciele biznesu, nauki i samorządów”

 Pozostawię to bez komentarza. 

  Nie było również przedstawicieli związku zawodowego NSZZ „ Solidarność” i jak zawsze,  nikogo z władz miasta.  Nie znaleźli czasu również nauczyciele z Liceum Ekonomicznego.  I to również pozostawię bez komentarza.

Dziękujmy Prelegentowi, dziękujemy uczestnikom spotkania i zachęcamy do obejrzenia filmowej relacji. Przepraszamy za słaba, jakość nagrania. Nie dysponujemy odpowiednim sprzętem.

Podaje link do strony ks. dr. Jacka Gniadka:

http://www.jacekgniadek.com/

https://youtu.be/FhxSPhn5g50
Ostrów Mazowiecka Spotkanie z Ks dr Jackiem Gniadkiem 14 marzec 2017
https://youtu.be/FhxSPhn5g50
Ostrów Mazowiecka Spotkanie z Ks dr Jackiem Gniadkiem 14 marzec 2017