Protest wyborczy Łódź – sfałszowane spisy wyborców – 30% albo L

W Łodzi doszło do sfałszowania w wielu komisjach wyborczych spisu wyborców. Ta sama ulica, a wiec ci sami wyborcy z tych ulic, są multiplikowani. Kto o tym wie, może wielokrotnie zagłosować!  „Swój” wyborca będzie dzięki temu mógł pobrać wiele kart wyborczych, wystarczy że ustawi się do różnych kolejek stojących do różnych nazw tej samej ulicy, zrobi to o różnych porach, gdy są inne składy osobowe OKW, może zatem tego dokonać nawet w tej samej OKW aby w ten sposób uzyskać możliwość wielokrotnego głosowania. To może być tajemnica dużej frekwencji w poprzednich wyborach samorządowych w Łodzi.

Przykładowe komisje znajdują się poniżej:

1.

w komisji 196 . SP nr 169 ul. Napoleońska 7/17 – osiedle Złotno; dzielnica  Polesie.  wielkość komisji: 11 osób. 

w spisie wyborców odnaleziono osobę wpisaną w czterech różnych miejscach.
  (PESEL we wszystkich czterech przypadkach był identyczny)  

wpisy były na stronach z ulicami 

-Deca Wacława

-profesora Wacława Deca 

-pułkownika Deca

-Wacława Deca 

po zgłoszeniu do urzędu – urzędnicy poprosili członków komisji o wykreślenie trzech z czterech wariantów istnienia tej osoby. 

2.

Inne potwierdzenia o „istnieniu” „wielopoziomowych” ulic. Istnieje ul. PRUSA i chyba pod nią biegnie ul. BOLESŁAWA Prusa z tymi samymi numerami domów i mieszkań. Istnieje ul. KNIAZIEWICZA I ul. generała KNIAZIEWICZA!