Program szkoleniowej II Konferencji POWSTAŃ POLSKO! Niepokalanów 14.03.15

aby odnaleźć najlepsze połączenie z każdego miejsca Polski do Teresina:

http://www.e-podroznik.pl/

godz. 11.00
Msza Święta i Różaniec Święty za Ojczyznę (bazylika)

godz. 12.30 (sale wykładowe budynek za bazyliką)
I. Praca wolontariusza Ruchu Kontroli Wyborów w składzie komisji wyborczych różnych szczebli
1. Instrukcja „Krok po kroku” – Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej i jak w niej pracować.
2. Na jakie problemy i pułapki może natrafić praca męża zaufania w Komisji Wyborczej niższego i wyższego szczebla.
3. Prawidłowa klasyfikacja kart do głosowania i oddanych głosów.
4. Spisy wyborców w świetle ostatnich zmian prawnych i organizacyjnych.
5. Praca Okręgowej Komisji Wyborczej – spojrzenie byłego sędziego i członka OKW.

godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
PRZERWA na OBIAD – posiłek w grupach odpowiadających podziałowi terytorialnemu

godz. 16.00
II. Praca wolontariusza Ruchu Kontroli Wyborów podczas niezależnego podliczenia wyników wyborów
1. Prezentacja schematu systemu niezależnego podsumowania wyników wyborczych, zadania RKW na różnych szczeblach.
2. Rola centralnych i lokalnych mediów w kształtowaniu ładu prawnego związanego z prawidłowym przebiegiem wyborów.
3. Kłamstwa i manipulacje podczas „Wieczoru wyborczego” – technika narzucenia fałszywego wyniku wyborczego oszukanemu narodowi.