POWSTAŁ RUCH KONTROLI WYBORÓW!

Konferencja „Powstań Polsko!” – podpisanie aktu założycielskiego Ruchu Kontroli Wyborów

W dniu 21 lutego 2015 roku, u tronu Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski, powołujemy obywatelski Ruch Kontroli Wyborów, oparty na idei dobrowolności i wolontariatu.
Wywodzimy się z różnych organizacji, stowarzyszeń i grup społecznych. Łączy nas wola obrony prawa w Polsce i suwerenności Narodu wobec zagrożeń, jakie stwarzają nierzetelnie przeprowadzane wybory.
Ruch nasz powstaje w proteście wobec:
– chaosu organizacyjnego i nieprzejrzystości procedur wyborczych, a szczególnie samego procesu liczenia głosów,
– niewiarygodnie wysokiego odsetka tzw. głosów nieważnych,
– nie dających się wyjaśnić rozbieżności pomiędzy wiarygodnymi pomiarami sondażowymi a wynikami podawanymi przez Państwową Komisję Wyborczą,
– oddalania przez sądy licznych udokumentowanych skarg wyborczych,
– bezkarności fałszerzy wyborczych.
Celem Ruchu Kontroli Wyborów jest zapewnienie uczciwego przebiegu wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, rzetelne policzenie głosów i opublikowanie prawdziwych wyników wyborów.
W duchu najwyższej odpowiedzialności zobowiązujemy się do bezkompromisowej, odważnej pracy w komisjach wyborczych oraz do przekazania wyników do niezależnego systemu liczenia głosów.
Apelujemy do Polaków o udział w głosowaniu, o aktywność i ofiarną pomoc Ruchowi Kontroli Wyborów!
Nie ma wolności bez wolnych wyborów!
Nie pozwolimy sobie odebrać tej wolności!
Powstań Polsko!
Sygnatariusze Ruchu Kontroli Wyborów

 

Oraz relacja zapis „minuta po minucie”:

http://solidarni2010.pl/30218-powstal-ruch-kontroli-wyborow-powstan-polsko—relacja-minuta-po-minucie-z-konferencji.html

tekst listu profesora Andrzeja Nowaka, odczytany podczas konferencji:

http://solidarni2010.pl/30219-andrzej-nowak-konfederacja-2015—tekst-listu-na-konferencje-powstan-polsko.html