PODPIS od PEŁNOMOCNIKÓW Komitetów Wyborczych

Wzór dokumentu na męża zaufania:
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/wzory_dokumentow/2_Mezowie_zaufania

Tu lista, od kogo można i trzeba zgodnie z ordynacją uzyskać podpis
http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl/2015/04/gdzie-mozna-uzyskac-juz-podpis-od.html

Osoby upoważnione w terenie przez Komitet Wyborczy Grzegorza Brauna – KLIKNIJ!
Osoby upoważnione w terenie przez Komitet Wyborczy Jacka Wilka – KLIKNIJ!
Osoby upoważnione w terenie przez Komitet Wyborczy Mariana Kowalskiego – KLIKNIJ!
Osoby upoważnione w terenie przez Komitet Wyborczy Pawła Kukiza – KLIKNIJ!

DOTYCZY DOKUMENTÓW SKŁADANYCH DO 17.04
tu informacja o rodzaju dokumentu, ktory należy wypełnić
Uwaga – poniższe nie dotyczy Polonii
Dotyczy Kraju 
Prosimy naszych koordynatorów okręgowych i powiatowych oraz gminnych o przypilnowanie by KAŻDY kto chce zasiadać w Obwodowej Komisji Wyborczej
DOKŁADNIE, DOKŁADNIE, DOKŁADNIE wypełnił ten formularz – te formularze będą musiały być przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP w odpowiednim momencie podpisane

Tak ważne jest by z naszej strony dokumenty te było odpowiednio przygotowane i sprawdzone czy są poprawnie wypisane. Dane konkretnej komisji i nazwę Komitetu wpisujemy na końcu gdy już wiemy w jakiej komisji kto będzie pracował oraz z ramienia jakiego Komitetu będzie dana osoba skierowana!

WZÓR DO POBRANIA – jak kandydat (kandydaci) na członka OKW ma wypełnić dokument

Uwaga pytanie w formularzu – adres zamieszkania dotyczy tego miejsca, w którym jesteśmy wpisania na listę wyborców (nie zawsze zatem jest to adres zameldowania). Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej możemy być tylko w tym miejscu, w którym jesteśmy wpisani do listy wyborców (- przepisanie się, dopisanie do listy wyborców – procedura jest prosta – musi zatem nastąpić z naszej strony przed 17.04 jesli chcemy byc członkiem komisji w miejscu, w którym nie jesteśmy jeszcze wpisani na listę wyborców).

KANDYDAT WYPEŁNIA  T Y L K O CZĘŚĆ PRZEWIDZIANĄ NA PODANIE SWOICH DANYCH
NIE WYPEŁNIAMY TEJ CZĘŚCI, KTÓRA NALEŻY DO PEŁNOMOCNIKA DANEGO KOMITETU WYBORCZEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA RP

NIE WYPEŁNIAMY NUMERU OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 
 Wypełniony dokument powinien byś dostarczony przez kandydata na członka komisji do koordynatora okręgowego.

Druk do pobrania ze strony:

Link bezpośredni