Oświadczenie Grzegorza Brauna – kandydata na Prezydenta RP – o poparciu Ruchu Kontroli Wyborów wzywające swoich zwolenników oraz pozostałych kandydatów i ich zwolenników do współtworzenia RKW

Bezczelne matactwa i ewidentne fałszerstwa w ostatnich wyborach samorządowych, brak reakcji na nie aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości, połączone z represjami wobec protestujących przeciw odbieraniu Polakom ich politycznych praw, dowodzą postępującego rozkładu struktur państwowych III RP
Zanim zmienimy ordynację wyborczą musimy sami dopilnować aby obecne wybory prezydenckie i za kilka miesięcy parlamentarne były uczciwe.
Dlatego wspólnie deklarujemy pełne poparcie dla ponadpartyjnego Ruchu Kontroli Wyborów. Rekomendujemy naszym komitetom wyborczym ścisłą z nim kooperację, a naszych zwolenników wzywamy do przystępowania do Ruchu Kontroli Wyborów i potwierdzamy, że nasi pełnomocnicy będą kierowali uczestników RKW do obwodowych komisji wyborczych.
Jeśli sami nie policzymy głosów, nigdy nie będziemy pewni czy wyniki wyborów prawdziwe odzwierciedlają decyzje Polaków.